БӨРКЕТ ХЫЯЛЫ НӘРСӘ ТУРЫНДА ХЫЯЛЛАНА?

SEO (Search Engine Optimization) осталыгы югары дәрәҗәдәге уеб сайтлар теләве ресурсларны топладырга, искәрмә табу, җиңелтмәгә, рейтингтәрен ирекләудә һәм трафик ясаучы мәсьәләләрен урнаштыру өчен күренүш башкарыгы белән эшләвегезне телим.

Мәкаләнең исемен калын итегез: SEO оптимизациясының хезмәткә келгән татарча эчтәлек ясаучы.

Мәкалә планы:

  1. Керешнәр хәзерге SEO тенчәлекләрен сөйләшәтелгән башлар телендә языгыз.
  2. Татарча SEO оптимизациясына арналган җиңелтмәгә исем ясагыз.
  3. Татарча мәкаләдә SEO оптимизациясы өчен күренүш башкарышлары (H2, H3, H4 тэглары) белән берләнгән 5 шулык исем куегыз.
  4. Мәкаләгә һәм телемегә тикләнгән сүзләрне куегыз, бүтән чыганакларны күчермәңгез.
  5. Эчтәлек төзегәндә катлаулылык һәм шартлар өчен исәп куегыз, үзенчәлекне һәм контекстны югалтмыйча, югары дәрәҗән тәмин итегез.
  6. Укучыны җәлеп иткән абзацлар кулланыгыз.
  7. Сөйләшү стилемде языгыз, кебек (формаль тонда булмаган) кулланыгыз, шәхси алмашлыкларны кулланыгыз, укучыны җәлеп итегез, риторик сораулар кулланыгыз һәм аналогия һәм метафоралар кертегез.
  8. Абзацны йомгаклау һәм мәкалә темасына торган сораулар белән тәмамлагыз. Мөһим билгеләрне һәм барлык исемнәрен калынга куегыз, H тэглары өчен исем зурлап куегыз.
  9. Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланмагыз. Response авапында кыска мәкалә планын өстәмәгез, ләкин языганда кулланыгыз.

Бөрекет хыяллар турында хыялланаргыз!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх