БӨТЕН БОДАЙ ИПИ

SEO осталыгы ва татар телене үлкәргә мөмкин булган яхшы беләчечлек ясаучы эчтәләрен ашып, HTML маркалы телдә мәкаләнен калын итегез. Мәкалә планын күренергә мөмкин булган язгылар белән язгыз.

  1. Көнектә-тарих. SEO осталыгы менән татар телендән яңараган важытлыклар, булган теле оны яңа табачакка кушыйга мөмкинлек ярату, татар телене сез изгә кашлы, аларны сезнең этапны танырга йөргәтергә мәкерләгез.

  2. Универсаллык. SEO оптимальләштергә эшләвек булган 2000 сүзне кирәкчендергә мәкаләгә языгыз. Бу үзгәрткән сүзләр планымызны үзаярыгыз.

  3. Йәшалдыкларны кулланыгыз. Татар телендә язылган мәкаләнә җиилләнгән исемләр ашыкланган булганда, уларны җәлеп итәргә мөмкинлек ярату.

  4. Контекстны югалтма. Мәкаләнен башка документларга сығырамыйча чыганаклардан күчере торган язгы мәкаләләрни написа билегез.

  5. Исәпләгез. Эчтәләк төзәтүче һәм шартлауларга туры күрсәткәнче язган мәкаләләрнәр нинди белән тавыш итергә камалак итеп, контекстны югалтма дә резонанслы эшләгез.

  6. Шәхси алмашлыклар һәм риторик сораулар. Шәхсен һәм аның язган сәклегезгә камалак килләп үтеп, аналогия һәм метафоралар кертез.

  7. Йомгаклау абзац. Мәкаләгә аңлатманы кушылып, йомгаклыкларны куйса белән җабатып тамамлагыз. Мәкалә темасына гелгә алмаган сорауларга эшләп, кашңа укучыларга итәләгез.

  8. Көне тэглары. Резонансы булган исемләрне калын итегез.

  9. "Кереш" сөзенне кулланмагыз. Мәкаләнә кирәк ләкин кулланмагыз. План язганнан сора языгыз.

  10. Мәкалә мөмкинчелекләрен билеп планда җәгеткә терегезне карасыз.

Мәкаләмызны ашып язган акыркы сөземиз "бөтен бодай ипи" буолагында яратганда, бу темага җанышлы язган саналасыгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх