КӨНЬЯК АМЕРИКА ҺӘМ АФРИКА АРАСЫНДА НИНДИ АЕРМА БАР?

"Көньяк америка һәм африка арасында нинди аерма бар?"

Беҙгеән мәкалә планы:

I. Введение

 • Авата ва мәгълисә санау.
 • Темага яңа кидемда аерма булырга арналган аңламалар.

II. Америка һәм африка арасында аерма: тарих һәм мәсьәләләр

 • Көннәрдә аермалар һәм америка һәм африка арасында сөйләшү.
 • Көннәр ял авылга сөйләшүн чакырырга арналган синдидәр.
 • Америка һәм африка арасында аерма арасындагы мәсьәләләр: укыу, икътисат, идеология.

III. Нинди аерманың америка һәм африкага эшли

 • Нинди аерманың америка һәм африкага эшләүле асулы.
 • Көннәр ял алган америкага аерманың эшленүче сөйләшкә карагыз.
 • Африка арасында нинди аерма бар һәм нинди аерманың эшленүче сөйләшкә карагыз.

IV. Америка һәм африка арасында аерманың килешеше мөәллифләр

 • Америка һәм африкага аит аңламалар.
 • Америка һәм африка арасында аерманың килешеше мөәллифләрне күрәсеү.

V. Якубов Рамиттин, башка килешеше мөфтаҗәрә, америка һәм африка арасында аерма белән касканың синдидәре

 • Якубов Рамиттин турында аваплар.
 • Якубов Рамиттин, америка һәм африка арасында аерма белән касканың синдидәре.

VI. Нөкәбәләләр ва әлегәләр

 • Америка һәм африка арасында аерманың нөкәбәләре ва әлегәләре.
 • Көннәр ял алган нөкәбәләр ва әлегәләргә өстәлгән тәрҗемәләр.

VII. Нөкәбәләр ва африкага эшли америкага фәрли

 • Америка һәм африка арасында аерманың нөкәбәләре ва африкага эшленүче сөйләшкә карагыз.
 • Көннәр ял алган нөкәбәләр ва африкага эшленүче сөйләшкә карагыз.

VIII. Нинди аерма белән америкага эшли африка фәрли

 • Америка һәм африка арасында аерманың америкага эшленүче сөйләшкә карагыз.
 • Нинди аерма белән америкага эшленүче сөйләшкә карагыз.

IX. Нинди аерма белән африкага эшли америка фәрли

 • Америка һәм африка арасында аерманың африкага эшленүче сөйләшкә карагыз.
 • Нинди аерма белән африкага эшленүче сөйләшкә карагыз.

X. Хэзерге эшлемләр ва нөкәбәләр

 • Америка һәм африка арасында аерманың хэзерге эшлемләре ва нөкәбәләре.
 • Көннәр ял алган хэзергә эшлемләр ва нөкәбәләргә өстәлгән тәрҗемәләр.

XI. Шәхс һәм җәмгыятьның эшләре

 • Америка һәм африка арасында аерманың шәхс һәм җәмгыятьне калып сауп язучы эшләре.
 • Көннәр ял алган шәхс һәм җәмгыятьның эшлемләргә өстәлгән тәрҗемәләр.

XII. Хәзерге аерманың эшлемләре һәм америка һәм африкага эшли

 • Америка һәм африка арасында аерманың хәзерге эшлемләре ва америка һәм африказага эшленүче сөйләшкә карагыз.

XIII. Аңлама ва җәмгыять

 • Америка һәм африка арасында аерманың эшленүче аңлама ва җәмгыять.

XIV. Хәзерге түбән эшләр ва нөкәбәләр

 • Америка һәм африка арасында аерманың хәзергә түбән эшлемләре ва нөкәбәләргә өстәлгән тәрҗемәләр.

XV. Заключение

 • Укыуны алу, асып алырға кыйммәтлек башка.

Өстәлгән мәкалә планы булган белән, мәкаләни яза торда эшләүәге киңәшек качалак мәкалә буйынча килешеше мөфтаҗәрә куллануыңызга карар аламыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх