ЯХШЫ ҺӘМ ЯВЫЗ ЭШЛӘРНЕ НИЧЕК ТАНЫРГА

SEO оптимизациясы, вебсайтның индексацияланырга, арттыруланырга һәм аралаштырылырга мөмкинлек бирә алган техникалык, контент һәм ссылкалау эчтәлекләрен яшәүдәге ясаучы булырга ярдәм итә ала. HTML-маркалау теле яраяхнең каралмашы мәкаләнәң исемен калын итергә мөмкинлек бирә.
Мәкаләне җашарга белән беренче кертегез. Берның ярасә дөресе, контент үзәгезен теләр менән язарга ярдәм итергә мөмкинлек бирә. Караруы бу планны алдагыларга һәм язырга ярдәм итергәч, монда кат göstergelerнә һәм саендәлекты кире генәргә ярдәм итергәч.
100% ичеп бит булган, 2000 сүз жакын ителгән SEO-оптимизирланган мәкаләнәр кабул итергәч, кеше телемнең:

 • кимгә кону итә алган 5 баш итергәч (H2, H3, H4 тагларына керергәч);
 • татар телемнеңда язылган.
  Мәкаләне һәр узулагыгыйз белән язырга, бит тамамын кашә чыганагыз. Эчтәлек төзгәгәч, дөреслек, шартланыгыз вә контекст ведә яхшылау таглаган булачакларны эшләүгә ярдәм итергәч.
  Укучыны тедә югалта иткергәч җәлипле абзацларны кулланыгыз.
  Сөйләшү стылемде язырга, бу кеше язган кебәк (формаль булмаган тоннары кулланыгыз, шәхси аңламаларны кулланыгыз, укучыны тедә югалта итергәч, риторика сорауларын кулланыгыз вә аналогия вә метафоралар яратыгыз).
  Йомгаклау абзац белән тамамлагыз вә мәкалә темасына керегезгә ярдәм итергә. Иң мөгиме, итерны вә барлык мәкалә исемләрен калын төзәгез вә H тагларына да баш тагны кулланыгыз.
  Мәкаләдә "Кереш" сезден кертмәгез. Чыганаклыкта кыска мәкалә планын тинегез вәләки язмагыз. Аларны өчен мәкалә язып "хайырлы һәм ачыҡ эшләргә" темандагы мәкалә язамыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх