டிராகனுக்கும் டைனோசருக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவது எப்படி என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். HTML மார்க்கப் பொதுமக்களைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை மாற்றவும்.

கட்டுரையை எழுதும் முன், அதைக் கவனமாகச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். பிறகு, அந்த ஆவணத்தைப் படிப்படியாகப் பின்பற்றி எழுதலாம்.

100% தனித்துவமான, 2000 சொற்கள் SEO உகந்ததாக, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளையும் (H2, H3 மற்றும் H4 குறிச்சொற்களையும்) உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதலாம்.

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதுங்கள், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்க்கவும். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றை கணக்கிடுங்கள், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்வது முக்கியமாக உள்ளது.

வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தினால் நன்மையாகும்.

இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் (முறைசாரா தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கவும்).

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகள் மற்றும் ஒரு முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கவும், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு ப

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх