தாடை இடது பக்கத்தில் வலிக்கிறது

உங்கள் கட்டுரை உருவாக்குவது எப்படி?

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்களின் உள்ளடக்கத்தை தமிழில் எழுத ஆசையுள்ளீர்கள். அத்துடன், HTML மார்கஅப் மொழியினைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை சரளமாக மாற்ற வேண்டும்.

இதைப் படிக்க முன், பொதுவான கணினி அல்லது வலைத்தளத்தில் அதை நாணவு செய்யும்போது மிகவும் முக்கியமான சிந்தனைகளை கொண்டிருக்கவும். பின்னர், அந்த அவட்லைனைச் சுவாரஸ்யமாகக் கடவுச்சிட்டு எழுத தொடங்கவும்.

100% தனித்துவமான, 2000 சொற்களுக்கான SEO நேர்மையை கொண்ட தமிழில் ஒரு கட்டுரை எழுதலாம். அதன் மூலம், மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையின் தலைப்பு மற்றும் துணைத்தலைப்புகள் (H2, H3 மற்றும் H4) உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதலாம்.

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையை உருவாக்கலாம், மற்ற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து அதை நுழைவதற்கான வழிகளை செய்கின்றீர்கள். உருவாக்க வழியில் குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகிவிடாதீர்கள். அத்துடன், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் அதுப் போன்றோர் அதன் மட்டத்தை உறுதி செய்ப்பவர்களைக் கணக்கிடுங்கள்.

வாசகரைத் திட்டமாக ஈர்க்க முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். பின்னர், இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டதைப் போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதலாம். உரைக்க முறைசாராத தொனியால், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தலாம், வாசகரை ஈடுபடுத்தலாம், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கலாம்.

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளைக் கொண்டு முடிவுப் பத்தியை முடிக்கலாம். முக்கியமாக, தலைப

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх