தாய்ப்பாலை விரைவாக அகற்றுவது எப்படி

எஸ்சிஓ (SEO) என்பது உயர் நிலை மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி உங்கள் உள்ளடக்கத்தை செம்மையாக வெளிப்படுத்துவதைக் குறிப்பிடுகின்றது. தமிழ் மொழியில் தரம் குறைந்த 5 தலைப்புகளும் துணைத் தலைப்புகளும் (H2, H3 மற்றும் H4 குறிச்சொற்கள் உடன்படி) கட்டுரையின் மேன்மையை உயர்த்துவதற்கு HTML மார்க்அப் மொழி பயன்படுத்த வேண்டும்.

முதலில், கட்டுரையைக் கவனமாக சிந்தித்துப் பாருங்கள். பின்பு அதை அவுட்லைனில் படிப்படியாக எழுதுங்கள். 100% தனித்துவமான, மனிதனால் எழுதப்பட்ட 2000 சொற்கள் உள்ளடக்கம் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகளும் உடன் வாரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதவும்.

இந்த தலைப்பில் உள்ள வார்த்தைகளில் குற்றவாளிகளை எழுதவும், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உள்ளடக்கத்தை அமைப்பு மற்றும் வெளிப்படுத்துவது போன்ற பரிந்துரையை சரிபார்க்கவும். முக்கியமாக, கட்டுரையின் வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல், உரையாடல் பாணியில் முறைசாரப் பொன்மொழிகளைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களை சேர்க்கவும்.

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளும் முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கவும். H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும்.

கட்டுரையில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். உங்கள் பதிலில் சிறுகட

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх