ஒரு அழகு நிலையம் என்று அழைக்க வேண்டும்

வணக்கம்! தேவைப்படும் தலைப்புகளின் மூன்றாவது மட்டத்தைப் பற்றியும் ஒரு முடிவு பத்தியை அளிக்க வேண்டியுள்ளது. இதேபோல், "உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவராக செயல்பட வேண்டும்" என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

உங்களுக்கு விரும்பினால், இப்போதும் அனைவரும் கட்டுரையைப் படித்து நம்பிய எந்த தலைப்பும் உருவாக்க முடியும். உங்களுக்கு தேவையான தலைப்புகளைச் சேர்க்க முடியும். இது உங்கள் தலைப்புகளின் அழகையும் பயன்பாட்டையும் அதிகரிக்கும்.

ஏனெனில், உங்களுக்குத் தெரியுமானால், இந்த வலைத்தளத்தினின்றும் சில திறன்களைக் காணலாம். இதுவரைக்கும் சில மக்கள் அதைக் கருத்திலிட்டு இருக்கும். அதுவே, உங்கள் தலைப்பிற்காக மற்ற எந்த பதிவுகளையும் பின்பற்ற முடியாது. தமிழ் மொழியில் இருக்கும் கட்டுரைகளில் அந்த வலைத்தளம் இல்லாது. ஆகவே, அந்த வலைத்தளத்தினின்று எழுதும் போது அதையும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

மேலும், உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுத முடியும். ஆனால், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உங்கள் தலைப்பைக் கொண்டு உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும்போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு எப்பொழுதும் ஆவாது. அதை மன்னிப்பது மிகுந்த முக்கியமாகும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட வழிகளை பயன்படுத்தி கட்டுரையை எழுதுங்கள். பொருளாக, உரையாடல் பாணியில் எழுதலால் தகவல் பிரதிபெயர்கள், வாசகரை ஈடுபடுத்தும் உரைகள் வாசகரைச் சென்று அழகு விவரமான பத்திகள்உடனும் தொனியாக முறைசாரா தன்மையைக் கொண்டு பயன்படுத்தலாம். அதனால் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும்போது இரண்டின் உயர

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх