ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ

ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਆਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਤਤਾਮ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਪਨੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਸੁਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਆਲੀਆਂ ਪਰੈਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਨਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ।

ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਰਛੰਨ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਿਤਯਵਂਤ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੋਰੀ ਊਜਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਅੱਦਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬੇਹੱਦ ਚੈਨੀਆਂ ਵਾਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਣਹੋਣੀ ਮੋਮ ਦਿੰਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਘਰੀਲੂ ਆਦਤ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਇਤਹਾਸਿਕ ਪਰਖ ਦੀ ਗਰਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪ੍ਰਮੇਯ ਜੀ, ਹੈਮਲਕੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਮ੍ਹਾ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤ੍ਥਰ ਸਿਰੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰ੍ਯ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧੇ ਇਕ ਪਟਿਔਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗ਼ੇਰਵਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਫਿਕਰ ਪਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх