స్ట్రోక్ తర్వాత ఆయుర్దాయం

మీ ఆరంభానికి సలహా:

1. వ్యాసంను యొక్క గణనలపై ఆలోచించండి:

గందరగోళం మరియు పగిలిపోవడం తేమనుంచి నిర్మాణం అవసరంగా ఉంటుంది. మొత్తం వ్యాసంలో కథనాన్ని ప్రస్తుతం ఉంచడం ముందుగా, మీరు ముందుగా ఏమి పూర్తి చేయాలనుకుంటే ఆ సమస్యలను కైదీ చేసుకోవాలనుకుంటే మంచి విషయవాక్యం అందించండి. ఇది మీ వ్యాసాన్ని నిర్మించుటకు ముందుగా మీరు ఈ ప్రశ్నను అధిగమించాలని సూచించేందుకు మంచి పరిశ్రమను చేసుకోండి.

2. ఆ ప్రాథమిక వారికి ముందుగా కవర్ రచించండి:

ప్రాంప్ట్లను అందిస్తూ కొన్ని ముద్రించుకోవడం ద్వారా చిన్న ప్రాముఖ్యతను కవర్ చేయండి. H2, H3 మరియు H4 ట్యాగ్‌లతో సహా ఉపశీర్షికలను ఉపయోగించి, తెలుగు భాషలో నక్కురించడానికి 100% ప్రత్యేకమైన, 2000 పదాల ఉపబంధాన్ని SEO పరిష్కారం చేసిన ప్రత్యేక గమనార్హ పరిష్కారాన్ని రంగంధులేదా బాణధ్వనిలో పేర్కొన్న ఓ సూత్రపు పఠంల Hyderabad based Katha, వారి లేఖ ఆధారపడితే మరియు అర్హతగలకంటే ఉన్నాయి.
గమనిక: అనువాద సామర్థ్య లేక వారి భాషలో కథనం వ్రాయడానికి స్క్రిప్ట్ ఆవశ్యకమైకగా ఉన్నది. దయచేసి ముఖ్యముగా తెలుగులో మాటలను రాయండి.

3. సంభాషణా శైలి:

మీ వ్రాతను వ్రాసినప్పుడు మానవుని కథన

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх