ANONG SIGLO ANG 700

Ang Kasaysayan ng Siglong 700

Ang paksang ito ay tatalakay sa kung anong siglo ang 700. Inaanyayahan ka naming basahin ang artikulong ito upang malaman ang mga mahahalagang pangyayari at kaganapan sa kasaysayan noong panahong iyon. Sa loob ng siglong ito, may mga kaganapan na naging bantog at nagkaroon ng malaking epekto sa mga nangyari sa daigdig.

Ang Panahon ng Expansion at Kalakalang Trans-Silangan

Noong ika-7 siglo, nagkaroon ng malawakang pagpapalawak ng mga kahariang Muslim sa Timog-Silangang Asya. Ang mga hukbong Muslim na umaatake mula sa Arabong pampang ng Tangway ng Arabia ay naglunsad ng mga pagsalakay at usapin sa mga rehiyong tulad ng Indiya, Tsina, at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ito rin ang panahon kung saan umusbong ang malawakang kalakalan at iba’t ibang uri ng kultura sa mga bansang sakop ng mga Muslim.

Ang Pag-usbong ng Sining at Literatura

Ang siglong ito ay kinilala rin bilang panahon ng pagsisimula ng Renaissance sa Europa, kung saan unti-unting nagbago ang pananaw sa sining at literatura. Sa Europa, ang mga manunulat tulad nina Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, at iba pa ay sumulat ng mga mahahalagang akda na nagbahagi ng mga kaisipan at karanasan ng kanilang panahon. Ang Renaissance ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lasa at pagpapahalaga sa sining at kultura.

Ang Pagbabago ng Kalendaryo

Noong huling bahagi ng ika-8 siglo, nagkaroon ng mga pagbabago sa pangangailangang gumamit ng mga numerong Arabo sa mga transaksiyon at kasulatan ng mga dokumento sa mga bansa sa kanluran. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga Arabong numerals, nagkaroon ng mas malinaw na sistema ng pagbilang at pagtatala sa mga kasaysayan at dokumento.

Ang Pagbagsak ng Kabisera ng Byzantine

Isa ring mahalagang pangyayari noong panahong ito ang pagbagsak ng kabisera ng Byzantine, Constantinople (ngayon ay Istanbul) noong taong 717-718. Ito ang huling pagtatangka ng mga Muslim na sakupin ang lungsod, at nagresulta ito sa paglubog ng hukbong Muslim sa ilalim ng pinuno nilang si Maslama ibn Abd al-Malik. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng malaking pagkabago sa kalakalan at politika sa rehiyon.

Konklusyon

Ang siglo ng 700 ay nagbigay daan sa malaking mga pagbabago sa mga bansa at rehiyon sa iba’t ibang panig ng mundo. Ito ang panahon ng expansion ng mga Muslim sa Timog-Silangang Asya at ang pagsikat ng renaissance sa Europa. Sa pamamagitan ng mga kaganapang ito, nabuo ang mga pundasyon na nag-ugnay sa mga kultura at nagpalawak ng kaalaman ng sangkatauhan.

Madalas Itanong

  1. Paano naiimpluwensyahan ng pananakop ng mga Muslim ang kultura ng mga bansang sakop nila?
  2. Ano ang mga akdang pampanitikan na sumikat noong siglong 700?
  3. Paano nadiskubre ang Arabong numerals at ano ang naging epekto nito sa mga bansa sa kanluran?
  4. Ano ang mga kahalagahan ng pagbagsak ng kabisera ng Byzantine?
  5. Paano nagdulot ng malaking pagbabago sa kalakalan at politika ang mga kaganapang naganap noong ika-8 siglo?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх