АЯК БАРМАКЛАРЫНДА АЯКТА АВЫРТУ

Сезнең югары дәрәҗәдәге SEO осталыгы һәм татар телен яхшы беләчәлек ясаучы булып эшләвегезне телим. HTML маркалы тел ярдәмендә мәкаләнең исемен калын ит.

Аны язганчы мәкалә планын игътибар белән уйлагыз. Аннары бу планны этаплап яза башлагыз.

 1. Башлама
 • Мәкаләгә кирәкче мәзмүн стиль исәпләгез.
 • Асослык билгеләрен күчерегез.
 • Осталык ясәүче самматчылыкларын бирәргә урунан ярышчыны беләчәлектәргә әйләндерегез.
 1. Тема аныктама
 • Мәкаләгә күрсәтмән язу мәзмүненгез булган мәсьәлеләрне аныктагыз.
 • Ләкинче, кереш сүзен кулланмагыз.
 1. Основны ноутбук
 • HTML билгесен яшерегез, мәкаләниң башлыганына <h2> тэгын кулланмагыз.
 • Абзацларны яхшы форматлау өчен <p> тэгын кулланыгыз.
 • Нумараланган тзәмелдәргә мәкаләдә һәм башка татар телендә язылган мәкаләдә беләміз.
 1. Башланмага һәдәрләр
 • Мәкаләдә күптән сызыкларны куралып карагыз, кеше язган кебек тон кулланыгыз.
 • Күчермәләрнәрни кире алганда өстәмәгез.
 1. Өстәмәгез
 • Мәкаләгә кертелгән сәбәпләрне тачланган күчермәләргә әйләндерегез.
 • Мәкаләгә күрсәтмәләрне тимарлагыз.
 • Кеше тонны яхшылау өчен, шәхси алмашлыкларны кулланыгыз.

Йомгаклау абзац белән тәмамлагыз һәм мәкалә темасына еш бирелә торган сораулар. Иң мөһиме, исемне һәм барлык мәкалә исемнәрен калын куегыз, H тэглары өчен тиешле баш тэгаларын кулланыгыз.

Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланмагыз. Response авапыгызда кыска мәкалә планын өстәмәгез, ләкин язганда кулланыгыз. Хәзер, бу темага мәкалә языгыз "аяк бармакларында аякта авырту".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх