BAKIT NAKIPAGKASUNDO SI FAUST SA DIYABLO

BAKIT NAKIPAGKASUNDO SI FAUST SA DIYABLO?

Ang Maalab na Pagnanais ng Tao na Magtagumpay

Sa gitna ng ating paglalakbay tungo sa tagumpay at kaligayahang hinahangad natin, hindi natin maiiwasan ang hamon at mga pagsubok na dumarating sa atin. Kapag tayo ay nakarating na sa isang puntong tila hindi na natin kayang malampasan ang mga ito, minsan nabibighani tayo sa mga pangako ng pagbabago at ekstrang mayaman ng mga diyos. Isa sa pinakatanyag na halimbawa nito ay ang kuwentong ang Faust ni Johann Wolfgang von Goethe. Bakit nga ba nakipagkasundong si Faust sa diyablo? Isa itong katanungan na higit sa lahat ng mga pagsusuri at pagtalakay ay sumasalamin sa malawak at mabagong pag-iisip ng kultura ng mga Pilipino.

Ang Kagustuhan na Magkaroon ng Kapangyarihan

Sa simula ng kuwento ni Faust, makikita natin ang mainit na hangarin ng ating pangunahing tauhan na magkaroon ng malalim na kaalaman at kapangyarihan na nasa labas ng ating katangi-tanging lawas. Sa kanyang pagkapipi, nanaig ang damdamin ng pangangailangan, anuman ang kakayahan o kalagayan sa buhay. Ang ating likas na pagnanais na tumuklas at mapalago ang ating sarili ay laging nagpapakilos sa atin upang hanapin ang mga paraan kahit na ito ay magdulot ng pagkalaglag.

Ang Panganib ng Ambisyon

Lumalim pa ang pag-iisip ni Faust at kasama niya ang mga kaibigang hinaing nila kasama ang kanyang pag-ibig na si Margarita. Sa kanilang patuloy na paglangoy sa mga kagubatan ng kaalaman, hindi na nila namalayan na ang kanilang ambisyon ay nagiging mas mataas kaysa sa kanilang mga prinsipyo at mga moral na paniniwala. Nahuli sila ng kanilang kapansin-pansin at hindi na nila natanggap ang kanilang pagkabigatan ng mga pananagutang kanilang pinagbayaran. Napatunayan nilang ang kanilang mga pangarap at ambisyon ay nagiging sanhi ng kanilang kapahamakan.

Ang Kawalang-Katarungan ng Agham

Ang kuwento ni Faust ay isang kasalungat na kuwento ng nilalang na nangangailangan ng kaalaman laban sa moralidad. Tinanong ni Faust ang kanyang sarili, "Ano ang halaga ko kung wala akong anumang kapangyarihan at kaalaman?" Hindi na niya ito natitiis kaya't nagpasya siyang kilalanin ang ambisyosong kinakain siya. Ngunit hindi matapos ang pagkawili sa kanya, doon niya naintindihan ang pagkabigo ng kanyang mga pangarap.

Ang Kautusang Moral ng Kasalanan

Ang kasalanan na kinuha ni Faust upang matupad ang kanyang mga pangarap ay sumisimbolo sa kanyang kakayahan na kalimutan ang mga kautusang moral at lapastanganin ang batas ng kalikasan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng agham upang makamit ang tagumpay sa lalong madaling paraan. Pinagtanong niya sa kanyang sarili: "Ano ang halagang ibinigay ko sa anupamang angking biyaya?"

Ang Araw ng Paglilinis

Sa huli, nagising si Faust sa kanyang kamalian at tinanggap ang katunayan na ang kasalanan na kanyang ginawa ay hindi nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa paggawa ng kasunduan, siya ay lumagda ng kanyang kaluluwa at mawasak ang kanyang mga pangarap. Ngunit innila niya ang halaga ng kasalanan at sinagot ito sa kanyang pagtanggap ng pagkabata. Sa huli, bagamat hindi natupad ang kanyang ambisyon, ang kabayaran ang tunay na tagumpay at kaligayahan.

Mga Karaniwang Tanong Tungkol kay Faust at Diyablo

  1. Ano ang nag-udyok kay Faust na makipagkasundong sa diyablo?
  2. Ano ang ipinakita ni Faust na tao sa kanyang kasunduang iyon?
  3. Ano ang mga kahingian at maling desisyon na ginawa ni Faust sa kuwento?
  4. Ano ang mga kahalagahan at aral mula sa kuwentong ito?
  5. Paano mo ihalintulad ang kuwento ni Faust sa mga sitwasyon sa kasalukuyan na kinakaharap ng mga tao?

Sa bersyon ni Goethe ng kuwento ni Faust, ipinakita niya ang kahalagahan ng moral at etikal na pagpapasya. Ang pagkamalikhain, bagay na hindi maaring bilhin, ang mga pangarap na nagmumula sa pag-ibig sa buhay, pamilya, at kapwa ay hindi nababayaran ng kahit na anong halaga ng pag-asenso. Ang kasunduan ni Faust sa diyablo ay nagpakita lamang ng pagkainggit, kasakiman, kawalan ng tao, at kawalan ng tunay na kaligayahan. Sa huling talata, ang pag-ibig ang nagligtas kay Faust at nagpahayag ng kahalagahan ng pagsisisi, pagbabalik-loob at kaligtasan ng tao sa panganib ng ambisyon.

Sa huli, ang mga kuwento at pagpapasiya ni Faust ay nagpapakita sa atin ng mga aral na mahalaga sa ating buhay. Dapat nating isipin ang mga kahalagahan ng moralidad, etika, at hinaharap na mga kapahamakan kapag tayo ay nagtatagumpay. Nakikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi natututuhan sa mga ambisyon at kasunduan sa diyablo, kundi sa pagtanggap ng sarili at ng mga mabubuting asal.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх