JAKÉ STOLETÍ JE 1600

**

Jaké století je 1600

**

17. století je období evropských dějin, které spadá do raného novověku a následovalo po 16. století. Začalo 1. ledna 1601 a skončilo 31. prosince 1700.

17. století bylo obdobím velkých změn a převratů v Evropě. Bylo svědkem nástupu nových velmocí, jako byla Anglie a Francie, a úpadku starých, jako bylo Španělsko a Portugalsko. Bylo to také období náboženských válek a konfliktů, včetně třicetileté války, která zpustošila střední Evropu. Vědecká revoluce, která začala v 16. století, pokračovala i v 17. století a vedla k mnoha novým objevům, včetně zákona o univerzální gravitaci Isaaca Newtona.

**

Hlavní události 17. století

**

* Třicetiletá válka (1618-1648): Náboženská válka, která se odehrála ve střední Evropě. Válka skončila vestfálským mírem, který stanovil náboženskou svobodu v Německu.
* Anglická občanská válka (1642-1651): Občanská válka, která se odehrála v Anglii. Válka skončila vítězstvím parlamentu a popravou krále Karla I.
* Francouzská revoluce (1789-1799): Revoluce, která se odehrála ve Francii. Revoluce svrhla monarchii a nastolila republiku.
* Vědecká revoluce: Období vědeckých objevů, které začalo v 16. století a pokračovalo i v 17. století. Vědecká revoluce vedla k mnoha novým objevům, včetně zákona o univerzální gravitaci Isaaca Newtona.

**

Důležité osobnosti 17. století

**

* Isaac Newton (1643-1727): Anglický fyzik a matematik. Newton je považován za jednoho z největších vědců všech dob. Objevil zákon o univerzální gravitaci a zákony pohybu.
* Galileo Galilei (1564-1642): Italský fyzik, astronom a matematik. Galileo je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob. Objevil zákony pohybu a zákony gravitace.
* Johannes Kepler (1571-1630): Německý matematik, astronom a astrolog. Kepler je známý svými zákony pohybu planet.
* René Descartes (1596-1650): Francouzský filozof a matematik. Descartes je považován za jednoho z nejvýznamnějších filozofů všech dob. Je známý svým výrokem «Myslím, tedy jsem».
* Oliver Cromwell (1599-1658): Anglický vojenský vůdce a politik. Cromwell byl vůdcem parlamentu během anglické občanské války. Po válce se stal lordem protektorem Anglie.

**

Kultura a umění v 17. století

**

17. století bylo obdobím významného rozkvětu kultury a umění v Evropě. Vzniklo mnoho nových uměleckých směrů, včetně baroka a klasicismu. V literatuře se rozvíjel román a drama. V hudbě se rozvíjela opera a kantáta.

**

Závěr

**

17. století bylo obdobím velkých změn a převratů v Evropě. Bylo svědkem nástupu nových velmocí, úpadku starých, náboženských válek a konfliktů, vědecké revoluce a rozkvětu kultury a umění. 17. století je považováno za jedno z nejdůležitějších století v evropských dějinách.

**

Často kladené otázky

**

1. **Kdy začalo 17. století?**
17. století začalo 1. ledna 1601.

2. **Kdy skončilo 17. století?**
17. století skončilo 31. prosince 1700.

3. **Jaké byly hlavní události 17. století?**
Hlavními událostmi 17. století byly třicetiletá válka, anglická občanská válka, francouzská revoluce a vědecká revoluce.

4. **Kdo byly nejdůležitější osobnosti 17. století?**
Nejdůležitějšími osobnostmi 17. století byli Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes a Oliver Cromwell.

5. **Jaké byly kulturní a umělecké tendence 17. století?**
V 17. století vzniklo mnoho nových uměleckých směrů, včetně baroka a klasicismu. V literatuře se rozvíjel román a drama. V hudbě se rozvíjela opera a kantáta.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх