КҮП ХЫЯЛЛАР

Сезнәргә SEO оптимизацияланган татар телендә яхшы исем белән эчтәлек ясаучыны һәм SEO осталыгын телимәй илтәәк. Монда HTML маркалы тел ярдәмендә язылган мәкаләнең исемен калын итәчәк.

Мәкаләне язганчы үз белән планларны игътибарләй, уны этаплап язгачак. Мәкалә униклык бар 2000 сүзеннәрнең SEO оптимал үтелгән, кешә телендә кильмәсен 5 башка һәм баш исем белән (H2, H3, H4 тегларын да кертеп) рекомендагаланган татар телендә язылган.

Мәкаләгә үз сөзләргә килеп язгаларгаз, бар эшләкләри ясыйак. Контекст тәэмин итеп, эчтәлек төзегезне катлаулык һәм шартлау үчен итергез. Укучыны җәлеп иткән тулы җентек абзац төзегез.

Сөйләшү стиле тәэмин итеп, формаль булмаган тон кулланып, шәхси алмашлыкларга карашып, укучыны җәлеп итергез, ләкин риторик сораулар һәм аналогияләр килтегез.

Йомгаклау абзацы белән тамамларгаз һәм мәкалә темасына элементар сорауларга яуап бирәме. Калын куегып, мәкаләнең барлык исем белән нөкте исемнәрен куесегез, H теглары өчен айырмашыл итмегез.

Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланырга тиешлек етмегез. Response авапында планны игътибарга алучыз, ләкин язып, "күп хыяллар" темасында мәкалә языгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх