MASAKIT ANG OVARY SA PANAHON NG REGLA

Sa bawat buwan, ang mga kababaihan ay dumadaan sa tinatawag na menstrual cycle o regla. Ito ay isang natural na pangyayari na kung saan nagaganap ang pagtanggal ng dugo, matres at iba pang mga dumi mula sa katawan ng babae. Gayunpaman, hindi lamang ang pagdurugo ang pangunahing pamamaraan upang matiyak kung ang isang babae ay may regla; maraming kababaihan ang nakakaranas ng kirot o sakit sa kanilang overy tuwing sila ay reglang nagdurugo. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang mga posibleng dahilan ng pagkasakit ng overy sa panahon ng regla.

Ano ang Ovary?

Bago natin malaman kung bakit masakit ang overy sa panahon ng regla, dapat nating unawain ang kalikasan at papel ng overy sa katawan ng mga babae. Ang overy ay isa sa mga pangunahing bahagi ng reproduktibong sistema ng isang babae. Ito ay may mahalagang gampanin sa produksyon ng hormone tulad ng estrogen at progesterone, at sa pag-produce at pag-release ng mga itlog para sa pagbubuntis. Bukod dito, ang overy rin ay may maliit na glandula na tinatawag na corpus luteum na naglalabas ng progesterone.

Bilang Mahalagang Bahagi ng Menstrual Cycle

Ang menstrual cycle, na kadalasang tumatagal ng 28 araw, ay naghahanda sa katawan ng babae para sa pagbubuntis. Sa simula ng ciclo, ang isang konsentrasyon ng mga hormone ay nagpapakita ng mga pagbabago sa overy at uterus. Sa paglipas ng mga araw, ang isang overy ay maglalabas ng isang mature na itlog, na tinatawag na ovulation. Kung walang pagbubuntis na naganap, ang overy ay magpapakawala ng itlog na hindi nabuo, at mag-aanunsiyo ng regla.

Ang Sakit ng Ovary sa Panahon ng Regla

Ang pagdurugo ng regla ay isa sa mga sanhi ng kirot sa overy. Kapag ang matres ay nagmamaneho ng lalabas na dugo, maaaring magdulot ng sakit sa overy. Ang pagkasakit ng overy ay maaaring iba-iba sa bawat babae. Ang ilan ay maaaring maranasan ang malalang kirot at panghihina, samantalang ang iba ay may malubhang sakit na maaaring makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Possibleng Gustong Malaman ng Kababaihan

Madalas na itinatanong ng mga kababaihan kung ang pagkasakit ng overy sa panahon ng regla ay normal o hindi. Ang totoo, ang kirot sa overy ay maaaring normal, ngunit kailangan pa rin suriin ng isang experto upang matiyak na walang ibang mga kondisyon o mga problema. Kung ang kirot ay sobra o hindi naaayon, hindi wastong gamot ang nag-aalis ng mga sintomas o laging umaabot sa pangalawang linggo ng menstrual cycle, kailangan ng pagkunsulta sa isang doktor.

May mga dahilan din para sa sakit ng overy sa panahon ng regla na hindi nauugnay sa normal na pagkakaroon ng regla. Maaaring ito ay isang sintomas ng kondisyon katulad ng endometriosis, polycystic ovary syndome (PCOS), o iba pang pamamaga o impeksyon. Ang mga ito ay dapat masuri ng isang doktor upang matiyak ang kalusugan at magbigay ng tamang gamutan.

Madalas Itanong Tungkol sa Sakit ng Ovary

  1. Normal ba ang pagkasakit ng overy sa panahon ng regla?
  2. Kapag sobrang sakit ang nararamdaman, kailangan bang kumonsulta agad sa doktor?
  3. Paano maipapaliwanag ang kirot ng overy?
  4. Ano ang mga pangunahing kondisyon na maaaring sanhi ng sakit ng overy?
  5. Paano ang tamang paraan ng pag-alaga sa sakit ng overy sa panahon ng regla?

Ang mga katanungang ito ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang mga kondisyon na nauugnay sa sakit ng overy sa panahon ng regla. Tiyaking hindi lamang ang regla ang nagdudulot ng kirot, at agad na kumonsulta sa isang doktor kung ang sakit ay hindi tolerable o nagpapahina ng pang-araw-araw na buhay.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх