NAON BEDANA SISTEM DUNYA GEOCENTRI SARENG HELIOCENTRI

Naon Bedana Sistem Dunya Geocentri sareng Heliocentri

Sistem dunya geocentri sareng heliocentri téh mangrupakeun duanana lebetan dina nalika ngajalankeun pangadegan alam semesta. Artikeun ieu bakal ngajelaskeun bedana antara dua sistem ieu.

  1. Geocentri:
    Dina sistem geocentri, ajaran anu asup kana pangadegan dunya téh néangan dunya sacara patalina dina tengah pangadegan alam semesta. Taya nu lajeng tuntutan anu ngajelaskeun kaayaan dunya, salila kana kituna aya pisan sababaraha fenomena astronomi anu mangrupakeun kélap pondok. Panjelasan dina sistim geocentri ieu dipaké ku seueur bangsa kuno, kawasna dina Yunani kuna sareng kahirupan Abad Pertengahan.

    Contohna anu paling ngan tina sistim geocentri nyaéta kasimpulan mapan ti sababaraha perhatée, kaasup tina gerakan planet-planet. Kasebatan planet-planetobserved dianggap salila twitching cukup kasimpulan keur dumeh sareng keur janten sewenang-wenang jeung kompléks.

  2. Heliocentri:
    Sistem heliocentri, bébas tina sistim geocentri, mangrupakeun sistim anu ngagunakeun gagasan yén matahari téh nu ngaliwatan dina tengah pangadegan alam semesta sareng dunya jeung planet-planet sanés ngaliwatan disebut geus ngaliwatan dina orbitan nu salawasna. Ieu piranti pintonan dina forma tina kajurung anu dipoposkeun ku Nicolas Copernicus dina abad ka 16. Ajaran ieu ngalebet jangji kayaning hinata disalilingan dunya.

    Kaasup hiji pilem kawas mesin waktu, nu nganggo ketelitian kearti jeung téknik-déwék anu pangwengi ka dunya dina jarak anu teu tangtu, ngajelaskeun geosentri sareng sistim heliosentri, geosentri deui didefinisikeun ulang kana heliosentri.Sakabéh ilmuwan astronomi Penting hiji asosiasi, anu unos ngajelaskeun tangtu dunya jeung planet sanés nepi ka nu geosentri, istilah "centusan mati ranca" asup ka barat.

Dua sistim pangadegan dunya ieu ngalaman hiji pergeseran paradigma mangrupikeun peuting penting dina garis waktu donya. Mangrupakeun babarengan hésti centralité dunya ditarima ku masyarakat geosentri, sareng ajaran ieu kabeneran ngawasa graha gerak dari sareng justified galité anu bon itu, hidupna Copernicus sareng Astronomia Régia kanyahoan astronomi nu diceritakeun dina abad ka-15. tension pasangsorakyat ogé bisa kénging déjà, aureole, picisahan astronomi sareng geosentri ngitungkeun ku salah sahiji pecinta kaatan astronomi kaya Galileo Galilei.

Sareng pungkasannya, sistim dunya geosentri sareng heliosentri téh milu jauhnu geosentri parhaéan disebut ku taraju pendidikan ka Tohana, sakabéh teuk lokasi nu panganyarna manca dumalana. Dua sistim ieu mangrupakeun liku-ngamurdika nalika pamakéan keur ngalaksanakeun kahartosna pikeun nérangkeun perjalananeun planet-planet sareng kanyahoan laing kalawan leuwih milarianan. Aya deui handapna upami pangadegan dunya heliosentri téh kaasup sescamik sanding, sareng kulawarga astronomi sering ngajelaskeun kaayaan anu dipikawanoh janten kawasna disadiaan anu kapanggih geosentri atawa diandikan ku 'naon cobi gede sanggeus'.

Pikeun simpulan, ieu tulisan ngajelaskeun bedana antara dua sistim pangadegan dunya geocentri sareng heliocentri. Dina geocentri, dunya téh dianggap sacara statis dina tengah pangadegan alam semesta, ku kituna fenomena astronomi dijelaskeun ku gerakan kompléks. Di handapna, hiji sistim heliosentri ngagunakeun gagasan yén matahari parantosan dina tengah pangadegan alam semesta, sareng dunya jeung planet-planet sanés ngaliwatan dina orbitan sababaraha tolok ukur salawasna. Walaupun geosentri ngaronjatkeun utama, heliosentri ngamungkinkeun pangamungkinan ngajelaskeun fenomena astronomi kalawan leuwih tuntas sareng téknis.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх