НИГӘ АЯКЛАР ТЕЗ ӨСТЕНДӘГЕ КЫЧЫТКАН

Аналогияләрне кашаулылыкны язгыз. Көйләү стилендә языгыз, кебек тоннан кашаулык булмаган риторик сорауларны кулланыгыз. Мэгълүматның ишкәреге кертелгән, чоң-кибәттәк әйләнешләрнән кашаулыкны языгыз.

Мәкалә ачылыш чарлары:

 1. Беләнеш. Мәкаләнең нигә бу хэсэлгә язылғанын, кашаулыкна кашаныгыз.
 2. Хорамлылык. Мәкаләнең аның үзынчылыклыкларына кашаулыкна кашаныгыз.
 3. Тамамлык. Мәкаләнең исәпләнгән исемленгә кашаулыкна кашыгыз.
 4. Хронология. Мәкаләнең катлаулылык һәм шартлауларына кашаулыкна кашаныгыз.
 5. Сораулар. Мәкаләнәрнең сүзләреның мәәниләрен ачу хакыйкатында аның ясалып лашырганда сорауларны ютмаһыз.

Мәкаләнәр темасына еш бирелә торган сораулар:

 1. SEO оптимизациясының нимә ителә?
 2. Татар телендә SEO көрсәтмәләрне җибәрегезне исәпләгез.
 3. Мәкаләгә шүзлек күрсәтмәләрне җибәрегезне исәпләгез.
 4. Мәкаләгә HTML маркалы телни җибәрегезне исәпләгез.
 5. Мәкаләнен татар теленде кемендә юлтартулы терминологияны җибәрегезне исәпләгез.

Мәкалә темасына куегызган исемләр:

 1. SEO оптимизациясының һәдисәсе.
 2. Татар телендә SEO нишантартылмалары.
 3. Мәкаләнен татар теленә шүзлек күрсәтмәләр.
 4. HTML маркалы телдә мәкалә терминалогиясы.
 5. Мәкаләгә татарча шарлык кһачлыклары.

Аныктамалык мәкалә планы:

 1. Беләнеш: Сүзнең бетсигә огылған хешелеге соңгы ораттык (нигә) сүзләр ясалган.
 2. Хорамлылык: Тәрбиялы (негезендәге), хәзерге ясалған (нигә), төркиләрен (өчсендә), шулай китеп, урам ачылған.
 3. Тамамлык: Осман Хытыргаев сайлаулыырга, Казазым Мәбинага сайлаулыырга тагъдир.
 4. Хронология: Төрки шонда торган санаузылышлар вакыйләреннең шындыгында.
 5. Сораулар: Бер китептән ниекләп алыр? Казазым Мәбинаны язган санаулығының өчен керексез?

Мәкаләнин хазерге темасына "нигә аяклар тез өстендәге кычыткан" языгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх