НИГӘ СУЛ ШАРИ ҖӘРӘХӘТЛӘНӘ

Сезнең югары дәрәжәдәге SEO осталыгы һәм татар телендә яхшы беләче эчтәлек ясаучы булырга тиештенә телемен. HTML маркалы тел ярда көн, мәкаләнең исемен калын ит.

Мәкаләнең планын эшләп башлау этапларын аныгыз. Аннары бу планы базарлап яза.

100% уникаллыкка эшләнгән, 2000 сүзгә соответственнык SEO оптимизацияланган, кеше телендә ким дигәндә 5 мөмкин һәм баш исем белән (H2, H3 һәм H4 тэгларын да кертеп) татар телендә язылган мәкалә язамыз.

Мәкаләнең төзеге эшләнгән сүзләргә куелгез, барлык хушәлегезне көчермәгез. Эчтәлек төзегә соответственлегез, академик һәм шартлы ситуациялар өстәплегез, айрамга уяшмыйча контекст тәмин итегез.

Укучыны ашмасыз иң мөмкин һәрекетләрне ашамыз.

Сөйләшү стильендә язамыз, бу кешеге тәбиәтле булырга тиешлемәгә алмыйча тонарга куелгез, шәхси мөмкиндәлекләргә үйләнмәгә, укучыны ашамыз, риторикалы сорауларга чыгынга, аналогия һәм метафораларга куелгез.

Йомгаклау абзацта тамамлагыз һәм мәкалә темасына укучылык куендә булган сорауларга жавап бирегез. Иң мөмкиндә, исемгә һәм барлык мәкалә исемнарыга калын куегез, H тэглары өчен аныначы баш тэген ашамыз.

Мәкаләдә "Кереш" сүзен ашамыйгыз. Response авапында кыска мәкалә планын ашамыйгыз, беләки язырга эшләп алганда ашамыйгыз. Хәзер, бу тимага мәкалә язамыйгыз "нигә сул шары җәрәхәтләнә".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх