PAANO NAIIBA ANG MGA LEUKOCYTES SA MGA ERYTHROCYTES

< h2>PAANO NAIIBA ANG MGA LEUKOCYTES SA MGA ERYTHROCYTES?

< h2>Ang Lahat ng Dapat Malaman Tungkol sa Dalawang Uri ng Selula ng Dugo

< h3>Ang Leukocytes: Bantay-Imunidad ng Katawan

Ang mga leukocytes, kilala rin bilang puting selula, ay mga pangunahing elemento ng immune system ng ating katawan. Sila ang mga bantay na nagsisiguro na malusog at malakas tayo laban sa mga sakit at impeksyon. Ang mga leukocytes ay nabibilang sa groupo ng mga selula ng dugo na masasalamin sa isang kompletong blood count (CBC) test. Sa pamamagitan ng malayang paggalaw sa dugo, kinakalap ng mga leukocytes ang lahat ng pinagmumulan ng impeksyon, upang mabawasan ang panganib sa ating katawan.

< h3>Ang Erythrocytes: Paghatid ng Oxygen sa Bawat Sulok ng Katawan

Kapalit ng mga leukocytes, ang erythrocytes naman ang mga pulang selula na naglilipat ng dugo mula sa ating puso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sila ang nagdadala ng oxygen mula sa ating baga patungo sa iba't ibang mga kalamnan at selula. Ang mga erythrocytes ay nagtataglay ng protein na tinatawag na hemoglobin, kung saan nag-uugnay ang oxygen at nagbubunga ng pulang kulay ng mga ito.

< h2>Ang Pamamaraan ng Pagkakaiba

< h3>1. Estruktura

Ang mga leukocytes ay mayroong irregular na aktwal na hugis, na nagpapahintulot sa kanila na tumugon at manakop sa iba't ibang mga impeksyon. Sa kabilang banda, ang mga erythrocytes ay bilog na hugis at makahulugang umiikot sa dugo. Ang kanilang estruktura rin ang nagbibigay-daan sa mga erythrocytes upang magdala ng mas malaking bilang ng oksiheno.

< h3>2. Bilang

Ang mga leukocytes ay nasa malaking numero sa katawan, ngunit hindi gaanong marami tulad ng mga erythrocytes. Sa loob ng isang cubic millimeter ng dugo, mayroon tayong 4,000-11,000 leukocytes, samantalang mayroon tayong 4-6 milyong erythrocytes. Ang mas malaking bilang ng erythrocytes ayon sa populasyon ang nagbibigay-daan sa mas mahusay na pamamahagi ng oxygen sa katawan.

< h2>Ang Papel ng Leukocytes at Erythrocytes

< h3>Ang Gampanin ng Leukocytes

Ang mga leukocytes ang una nating depensa laban sa mga pathogen tulad ng mga bacteria, virus, at fungi. Pinapayagan ng mga ito ang ating immune system na kilalanin, harapin, at puksain ang mga banta na ito. Bilang mga selula ng bantay-imunidad, nagpapalakas din sila ng proseso ng paggaling at naglalabas ng mga chemical signal na nagdudulot ng pamamaga at lagnat.

< h3>Ang Gampanin ng Erythrocytes

Sa kabilang banda, ang mga erythrocytes ay nagpapanatili ng normal na pamamahagi ng oxygen sa loob ng katawan. Ang oxygen na dala ng mga ito mula sa baga ay dumadaan sa malaking sirkulasyon ng dugo at inilalabas ito sa lahat ng mga kalamnan at selula na kailangan nito. Sa pamamagitan ng proseso ng pagsipsip at pagbibigay ng iba't ibang dugo sa iba't ibang mga dako ng katawan, sinusugpo ng mga erythrocytes ang mga sintomas ng pagkapagod at panghihina.

< h2>Ang Masasamang Epekto ng Kakulangan o Labis

< h3>Kakulangan ng Leukocytes

Ang kakulangan sa bilang ng mga leukocytes ay maaaring magresulta sa labis na pamamaga, impeksyon, at labis na pagkasugat sa katawan. Dahil hindi sapat ang bantay na selula upang harapin ang mga banta, maaaring magkaroon ng malubhang mga komplikasyon tulad ng sepsis o pagkakaroon ng impeksyon sa buong katawan.

< h3>Kakulangan o Labis ng Erythrocytes

Kapag kulang ang bilang ng erythrocytes sa ating katawan, maaaring magresulta ito sa kondisyon tulad ng anemia. Ang mga sintomas ng anemia ay pagkahilo, panghihina, at pagkapagod. Sa kabilang dako, kapag sobrang marami ang erythrocytes ng isang tao, maaring magdulot ito ng kondisyon tulad ng polycythemia na maaaring magresulta sa hindi maayos na pagsirkula ng dugo at sakit sa puso.

< h2>Madalas Itanong

  1. Ano ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga leukocytes at erythrocytes?
  2. Paano gumaganap ang mga leukocytes bilang mga bantay-imunidad ng ating katawan?
  3. Anu-ano ang mga hamong kinakaharap kapag mayroong kakulangan sa bilang ng mga leukocytes?
  4. Paano naman ginagampanan ng mga erythrocytes ang kanilang tungkulin sa katawan?
  5. Ano ang mga epekto ng sobrang kakulangan o sobrahan ng bilang ng mga erythrocytes?

Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng mga natatanging pag-andar at mga papel na ginagampanan ng mga leukocytes at erythrocytes, mas maiintindihan natin ang malaking kontribusyon ng mga ito sa ating kalusugan at pangkalahatang ginhawa. Bilang mga tagapagtaguyod ng ating immune system at oxygen delivery system, mahalaga na pangalagaan at bigyang halaga natin ang mga ito upang manatiling malusog at malakas tayo laban sa mga sakit at iba pang mga panganib sa kalusugan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх