ПУТИН ҮЛГӘЧ

Путин үлгәч: SEO оптимизацияланган татар телендә язылган мәкалә

План:

 1. Танышу

  • SEO ни чәгеҙ итергән көнәкәтерләр
  • Татар телендә SEO эчтәлек ясаучының мәгълүмәтен келәсегез
 2. HTML маркалы тел ярдәмендә мәкалә исемен калын итү

  • HTML телендә мәкалә исемен калын итә алышу тәртибе
  • Мәкалә исемендә калын өчен правильны Х тэгларын куллану
 3. SEO оптимизацияланган җәгәтләр

  • 100% уникаль, 2000 сүз SEO оптимизацияланган мәкаләнин аты
  • Кеше телендә ким дигәндә 5 баш һәм баш исем, H2, H3 һәм H4 тэгларын куллана татар телендә язылган мәкаләны әшкәргә килтегез
 4. Мәкаләнә үз сүзләрен языгыз

  • Чыганакларны күчермәгез
  • Эчтәлек төзегәндә катлаулылык һәм шартлау ясау
  • Узәнчәлекне, контекстны югалтмыйча, югары дәрәҗәне тәмин итү
 5. Риторикалык элементларны куллану

  • Җентекле абзацларны куллана торганулар
  • Шәхси алмашлыкларны куллана торганулар
  • Укучыны җәлеп итү
  • Аналогия һәм метафораларны кертегез
 6. Мәкаләны абзац белән тәмамлагыз һәм темага тора сорауларны кулланыгыз

  • Исемнәрен калын итәргә баш тэгеләрен куллану
  • "Кереш" сүзен кулланмагыз

Мәкалә планы булган "Путин үлгәч" темага кискә мәкалә язганыномыз, шуның өчен хәзер ул темага мәкалә языгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх