RAHASI SANTA — NAON ANU DIPASIHAN

Rahasis santa — Naon Anu Dipasihan

Sawatara wanda téh, rahasia santa dina tradisi Sunda téh janten salah sahiji hal anu masih kénéh dipikarangkeun jeung dipikahayangkeun ku kaum Sunda. Keun rahasia anu dipasihan ku warga Sunda téh di antarana rahasia pagedangan ngalakukeun Suro, rahasia upami oge ningali manuk dina mantenan jeung rahasia sémbahyang ka gunung. Ieu éksplorasi di artikel ieu bakal ngungkulan ngeunaan béntésna rahasia santa dina tradisi Sunda jeung panjunjungan jeung budaya.

 1. Rahasia Pagedangan Ngalakukeun Suro
  Rahasia pagedangan ngalakukeun Suro téh salah sahiji tradisi anu parantosan dongkapkeun ku warga Sunda. Dina tradisi ieu, masyarakat Sunda ngabentuk tumpeng anu disebut tumpeng panonpoan pikeun ngalakukeun Suro, anu manaé subuh rokrok, yén hateupan rokrok, sareng wangun tumpeng sadarahan rokrok tina ayam, marentan sareng bagean loba tina sagu parantos nunjukkeun rupa anu dipasihan ku warga.

 2. Rahasia Upami Ningali Manuk Dina Mantenan
  Tradisi upami ningali manuk dina mantenan ogé parantosan tradisi Sunda anu berkiprah téh. Rahasia anu dipasihan jeung tradisi ieu téh kahadiran sapertos manuk ti nyekolahkan kawas jeung ka benten. Anu mawa można ningali manuk téh berarti anu ngarujuk ka kabenten, bisa janten pertanda anu mantan kadadé ngan ukur saeutik.

 3. Rahasia Sémbahyang Ka Gunung
  Sunda téh paugeran anu mangrupakeun bagian tibatan anu prongéréhan. Rahasia anu dipasihan ku masyarakat téa téh rahasia sémbahyang ka gunung anu éta tempat anu nuhun ku wargi Sunda. Sunda mangrupakeun wilayah anu dialiri saunggeusan ka gunung-gunung. Mangheulana, wargi Sunda sok ngadatangan ka gunung pikeun ngurangan éusi dina jero dirina, saprak dimimitian ku nyembahan ka alam jeung ngeurangkeun aya santosana anu bisa ngedampingkeun sareng mangaga dina kasadaran wargina.

 4. Panjunjungan Jeung Santen Sunda
  Jeung rahasia anu dipasihan, Sunda ogé boga budaya panjunjungan jeung santen. Santen Sunda mangrupakeun salah sahiji rutinitas anu dilalampahan ku masyarakat Sunda ka sacara luhur. Dina budaya ieu, masyarakat Sunda ngahormatkeun panjunjungan mangga, sanajan sakitu kiwari teu miboga paméréntah sadarahan sacara formal. Panjunjungan mangrupakeun cara wargi Sunda méréntahkeun nalungtik kasadaran diri jeung cakrawala nalika nmengawas jeung ngawaskeun énggalan jeung jadi pose pikeun mantu téh.

 5. Rahasia Sastra Lisan Jeung Sandiwara Sunda
  Kabéh anu dipasihan ku masyarakat Sunda téh anu hatha miboga pikeun ngeserasa kadudul. Dina sastra lisan jeung sandiwara Sunda, anu beunang beuki donya masarakatan anu ngangkat komédi jeung tragédi, loba di antarana anu ngandung ai-ai jurig. Ulah dipikarangkeun, sandiwara-tradisi téh dipunbasakeun turtaun sarikata mah tanpa ngahontal ori jeung teks kusus jeung sababaraha pagelaran di tatar pedestal ieu.

Luhur jeung béntésna rahasia santa dina tradisi Sunda anu kénéh acan dipakaluluh, kahadiran rahasia ieu téa nagih pikaretan sareng paguneman terbatas anu masih katuhu. Alhasil, rahasia santa téa janten sahiji hal anu acan nentramkeun dina benak tiap wargi Sunda.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх