РАШТУА ӨЧЕН АТА-АНАЛАРГА НӘРСӘ БИРЕРГӘ

Сезнең югары дәрәжәдәге SEO осталыгы һәм татар телен яхшы беләче эчтәлек ясаучы булу өчен бизнеснең нәрсә берергә тийерделәргә тән задачаларны кеше решәдәм. HTML маркалы тел ярдәмендә мәкаләнин исемен калын ит.

Мәкалә планы:

  1. Калын ителгән исем
  2. Кеше рәсем
  3. Тегларны куллану
  4. SEO оптимизациясы
  5. Тел хәзерлекләү

Мәкаләнә аныкламаларны куйгазыгыз. Халыкара сайтлардан сүз искәргә себеп булырга алатын, SEO оптималләштерелгән сүзләр һәм кеше телендә язылган 2000 сүзнәрдан таныклы сүзләргә языгыз. Мәкаләнә көчүрмәгез, эчтәлекне дөрес тәмин итегез һәм шартлаулагыз, контекстны югалтмаһыз. Укуч тикшереп, җәлеп итергә болайык.

Мәкаләнәне абзацларга бөлеп йомгаклаулагыз. Кебек, формаль тонны, шәхси алмашлыклар, риторик сәлезлекләрны кулланыгыз, аналогиялар кертегез. Мәкаләнә темасынга куйган сорауларны торган йомгаклау абзацын тәмамлагыз.

Әдиплә башлаганда, исемнәрен калын итегез, H тегларын көздергә алган иләр итеп кулланыгыз. Мәкаләдә "Кереш" сүзын кайкуллангыз. Мәкаләнән үзенергә ярдәмен күмәләргә язган мәкалә планын өстәмәгез, шундыктан язганда кулланыгыз. Җәмләр белән, монолог риэлләрне язмыйыз.

Шулай ук бу темага мәкалә язгагыз "раштуа өчен ата-аналарга нәрсә бирергә". Йәки мәкаләнең рәсемдә ясаучы өлешеләргә? Ишлемәгә өстәргә? Рәсемдә катнашма? Бу кебек сезнең кайтаган сорауларыгызны өстәргә менәндәргә тыйым сәлезлекләр бирә биләчәк эшләр. Һиш һалыылык бирәсәк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх