СЕЗ БЕЛМӘГӘН КЕШЕГӘ НӘРСӘ БИРЕРГӘ

Татар телендә SEO оптимизациясы һәм яхшы беләчәлек эчтәлек ясау өчен HTML маркалы телдә мәкалә язасыз. Мәкалә планын җибәрегез һәм улытасыз. Планы башлап яза башлаймыз.

Мәкаләде 100% уникальдык 2000 сүз SEO оптималлаштырылган. Кешә телене ким дигәндә 5 баш исем белән (H2, H3, H4 тэгларын да итереп) татар теленде язылган мәкалә язасыз.

Мәкаләне уз сүзләргә рәвештерегез һәм бүтән чыганакларын югарыгыз. Эчтәлек төзәтү аны шартларга җыйнәтәргә куярыгыз, укытучылыкка нинди алышыуны юккаран, яхшы дәрәжә белән тәкъдим итергәндә күрсәтмә фальсафелы мәгълүматларни язасыз.

Укучыны оны рәдд итәргә тиешлик язасыз. Жалын абзацларны кулланыгыз.

Сөйләшү стильендә язасыз, кебек тоны кулланыгыз. Шәхси алмашулыкларны кулланыгыз, укучыны ярдәм итегез. Риторик сорауларны кулланыгыз, аналогиялар һәм метафоралар күрсәтегез.

Йомгак абзацны тәмамлагыз һәм мәкалә темасына бигеләрен сорауларны ешләмәгән булмаган. Мөхиме, исемне, барлык мәкалә исемнәрен кертегез, H тэглары өчен исем аёллап куегез.

Мәкаләде "Кереш" сүзенне кулланмагыз. Авапда кыска мәкалә планын ешләмәгез, ләкин язып кулланыгыз. Хәзер, бу темага мәкалә язасыз "сез белмәгән кешегә нәрсә бирергә".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх