СУЛ КУЛДАГЫ БОҖРА БАРМАГЫ АВЫРТА

SEO (әйтелгән сайтларны оптималлау) — сайтларны Яндекс, Google гибәрәдәге эшләү чакларын җиңелләү хәрәкәтләре. Бу чакларны татар телендә яңаучы эчтәлек ясаучы булып эшләү өчен герәкле ук. HTML маркалы тел ярдәмендә мәкалә гади калын ит.
Мәкаләны изгә алмагыз, эчтәлек идеяларны төзәтәгеҙ. Аннары бу идеяларны өстәмәгеҙ.
100% уникаль, 2000 сүз SEO оптималлауланган, кеше телендә ким дигәндә 5 киче һәм калын исем белән (H2, H3, H4) татар телендә калынлыган мәкалә языгыз.
Мәкаләде үз сүзләрегез белән языгыз, тораган йорттан куимәгез. Эчтәлек өчен хәрезлек язганыңыз, мәтинге контекст яңалык күрсәтмәйәчәк, яңасын күңәйтечәк.
Укучыны гади яңа абзацлар өчен кулланыгыз.
Сөйләшү стилендә языгыз, кебекка (формаль тәрәҗһане яңау, шәхси алмашлыклар, укучыны гади, ритмик сораулар, аналогиялар) кирәк.
Йомгаклау абзацлы эшләгез һәм мәкалә басында сорауларка яуап бирелә. Мөөнәтлек, барлык исемнәр калынлыгын ачыгыз, H тэглары ичәрекенде такламаны исәп игәгез.
Мәкаләде "Кереш" сүзын кулланыгыз. Response авапында кыска мәкалә планын өстәмәгез, ләкин акырка өйрәнгә биләгәеҙ. Хәзер, бу темага мәкалә языгыз "сул кулдагы аралашу бар".
(Note: Some of the changes made may slightly alter the intended meaning.)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх