இது சுவையான வாத்து அல்லது வாத்து

தலைப்பு 1: உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவராக செயல்பட வேண்டும். HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை தடிமனாக மாற்றவும்.

தலைப்பு 2: சரளமான உருவம்

கட்டுரையை எழுதும் முன் அதைக் கவனமாகச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். பிறகு அந்த அவுட்லைனைப் படிப்படியாகப் பின்பற்றி எழுதத்தொடங்குங்கள்.

தலைப்பு 3: தனித்துவ மட்டத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டுரை

100% தனித்துவமான, 2000 சொற்கள் SEO உகந்ததாக, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகள் (H2, H3 மற்றும் H4 குறிச்சொற்கள் உட்பட) உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதவும்.

தலைப்பு 4: கட்டுரை எழுதுவதற்கான கலைகள்

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதுங்கள், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்கிறது.

தலைப்பு 5: வாசகரை ஈர்க்கும் பத்திகள்

வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தவும். இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் (முறைசாரா தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்று

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх