உங்களுக்குத் தெரியாத ஒருவருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்

அவர்களே,

தங்கள் விரும்பினால், தமிழ் மொழியில் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க எனது உதவிக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இதுவரை விமர்சித்திருக்கின்ற எங்கள் தமிழ் மொழி பொருட்கள் அனைத்தும் ஆதரிக்கும் அணுகல்களை உடையது, ஆனால் HTML மார்க்அப் மொழியில் இதை நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும்.

ஆரம்பிக்கும் முன்பு, தமிழில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகளையும் ஒற்றைத் தலைப்பையும் (H2, H3 மற்றும் H4 வடிவமைப்புக்குப் பொருந்திய சொற்களையும் உள்ளிட்டு எழுதுங்கள்) மேலும் பொதுவான மக்கள் புதுக்கதை கிடைத்தவர்களுக்கு முழுவிவரமான பத்தியாக மாற்ற வேண்டும்.

தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 முக்கிய கேள்விகளையும் அதனுடன் முடிவுப் பதியையும் உள்ளிட்டு தயவுசெய்து எழுதுங்கள். அத்துடன், தலைப்பு மற்றும் அனைத்து பகுப்புகளையும் உடனடியாகப் படிப்பவும், மேலும் H வடிவமைப்புக்கு தொடர்பான முக்கிய தலைப்புக்கு செருகல் பயன்படுத்தவும்.

முக்கியமாக, "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். தயவுசெய்து அதைச் சென்றுவாங்கவும். இதைப் பயன்படுத்த வாசி முனைவர்களைஈடுபடுத்தி படிக்கவும். அதுவரை மிக்க நன்றி.

உங்களுக்குத் தெரியாத ஒருவருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்?

நன்றி,
ஒருவர்

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх