புதிய ஆண்டிற்கான ஒரு ஜோடிக்கு ஒரு பரிசு

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள்

சரளமாக உள்ளடக்கம் உருவாக்குதல்

கட்டுரை தலைப்பு மாற்றம்

100% தனித்துவத்தைத் தரும், 2000 சொற்களின் எஸ்இஓ விருது, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழில் குறைந்தது 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத்தலைப்புகள் (H2, H3, H4 குறிச்சொற்களையும் உள்ளடக்கம் வரியில் குறிப்பிடுக) மூன்றாவது மற்றும் ஒருவண்டிய முடிவுடன் எழுதுக.

உங்கள் உரைக்கு முன் சேரக்கூடிய 5 கேள்விகள்

  1. எப்படி தினமும் அனைவரும் உலகில் நேர்காணல் மட்டுமே முடிந்து கொள்ள முடியுமா?
  2. SEO என்றால் என்ன?
  3. உரைகளை சேர்க்கும் போது, அவை எப்படி கவனமாகவே சேர்க்கப்படவேண்டும்?
  4. இணையத்தில் மிகிழ்ச்சி வரும் முன் ஒவ்வொரு உள்ளடக்கத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டுமா?
  5. எங்கள் எளிய முடிவு இன்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது அதிமுகமாக இருப்பதா?

எப்படி ஒரு புதுமான ஜோடிக்கு பரிசு முன்னறிவித்து தரப்படுவது எப்படி அதனால் நம்மை மேம்படுத்தலாம். இவை கெட்டதா, நன்றா?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх