பெண்கள் எந்த வயதுக்கு வளர்கிறார்கள்

HTML மார்குப் மொழியின் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பதிவு எண் ஒன்றை சேர்த்துக் கொண்டு வரி புகழுமான, தையகமான, ஆரஞ்சு சட்டத்தைப் போல உருவாக்குவது மிகவும் எளிதாக எனக்குச் செய்வது போல் இருக்கின்றது.
உயர் நிலை அறிவித்தலுடன், மிகப் பிரசுரமான ரிசல்ட்களை காண்பிக்க மிகுந்த பயனுடன் விளங்கலைப் பயன்படுத்தியும், பாவிக்கும் ஒருவர் எப்போதும் எழுதுவதை மாற்றியும் ஏற்க்குறிப்புகள் மற்றும் விவரங்களை ஈர்க்கும் மற்றும் கேட்கின்றேன்.
முக்கியமான குறைகள்:

 1. தலைப்புகள் உட்பட 2000 சொற்கள் உடன் ஒரு தனித்துவ கட்டுரை எழுத வேண்டும்.
 2. தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகள் (H2, H3 மற்றும் H4 சம்பந்தப்பட்டுள்ளது) உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுத வேண்டும்.
 3. பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள்.
 4. குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள்.
 5. குறள் முடிவு மற்றும் உயர்வை உறுதி செய்கிறது.
  முக்கியமான பதிலில், முக்கியம் அல்லது சுவாரஸ்யமானதாக ஊட்டுவது போல் ஒப்புமைகள் மற்றும் விருப்பங்கள் தன்மையையும் சூழலை இழக்க இருக்க வேண்டும்.
  முழு விவரமான பத்தியைப் பயன்படுத்துவது முக்கியமாகும்.
  உரையாடல் பாணியில் எழுதுபவர் முன்னணி தொடக்கத்தில் கேட்கப்படும் 5 வினவல் மற்றும் முடிவு பத்தியையுடன் முடிக்கவும்.
  மேலும், அனைத்து தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கவும், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும்.
  கட்டுரையில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். மேலும், நீங்கள் பதில் எழுதும் போது அதைப் பயன்படுத்தவும்.
  இப்போது, "பெண்கள் எந்த வயதுக்கு வளர்கிறார்கள

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх