નવા વર્ષ માટે દંપતીને ભેટ

વાચકોને SEO અને ગુજરાતી ભાષામાં આંકળવામાં મદદ કરતી થઈ રહેશે, માટે નીચેના કેટલાં ટીપ્સને જોવો:

  1. HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવવું જરૂરી રહેશે. આપે લખવાનું હોઈ ત્યારે ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, "ગુજરાતી ભાષામાં SEO કૌશલ્ય શીખો".
  2. લેખ લખના પહેલાં, તેની રૂપરેખાથી સંપૂર્ણ પરિચિતો જુતાવો. તમે કેટલાંક ત્યાંક પણ થવા માટે શકે છે.
  3. તાજેતરમાં તે રૂપરેખાથી અગાઉને તેની રૂપરેખાથી પગલું-દર-પગલાં અનુસરીને લખવા શરૂ કરો.
  4. તે વિષય પર ઓછામાં ઓછા 5 પ્રથમ શીર્ષકોનો ઉપયોગ કરીને લખો. પેટા હેડિંગ્સ (H2, H3, H4 ટૅગ્સ સહિત) વપરાશ કરીને લઇખો.
  5. તમારા લેખમાં તેમજ અન્ય સ્રોતોમાંથી કૉપી પેસ્ટ કરવું નહીં જોઈએ. સ્વયંને રચાયેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો.
  6. આપે લેખ બનાવતાં સમયે વિષય માટે મૂંઝવણ અને વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર હોવું જરૂરી રહેશે. ઇજાફાને, વિશિષ્ટતાને છોડી આપો નહીં અને કોઈ પણ પ્રશ્નને ગુમાવવા ન માંગો.
  7. તમારા લેખના વિષયની સમીક્ષાનો ઉપયોગ કરીને નિષ્કર્ષ નક્કી કરો. તેમજ 5 વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. સરવાળા સેવામાં શીર્ષક અને લેખના મથાળાને બોલ્ડ કરો તથા H ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરો.
  8. તેમજ તમે "પરિચય" વિશે લખીશું નહીં. કેટલાંક ટ્યુંકું આંકવાવનું નહેર. પરંતુ, મને લાગે છે કે તમારી રચનાનું શીર્ષક હોવું જોઈએ "નવા વર્ષ માટે દંપતીને ભેટ".
    અમે આશા કરીએ છીએ કે આ ટીપ્સ તમને સહાય કરીશે. હું શુભેચ્છાઓ પામું.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх