ભમર દુ TS ખ

SEO માટે ઉચ્ચ સ્તરીય કૌશલ્યને ઉપયોગ કરીને ગુજરાતી ભાષામાં મંદબુદ્ધિ પ્રમાણે કન્ટેન્ટ સર્જક તરીકે કામ કરવું જોઈએ. લેખમાં HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને શીર્ષક બોલ્ડ બનાવવો જોઈએ.

લેખના શીર્ષકથી પહેલા, તેની રૂપરેખાથી ઉત્પન્ન થતા વિચારો પર ગમતું લઈ વાંચવું જોઈએ. પછી, તે રૂપરેખાને પગલું-દર-પગલાં અનુસરીને લેખવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ.

પ્રોમ્પ્ટમાં ઉલ્લેખિત વિષયને આવરી લેતા 5 ઓછામાં ઓછા શીર્ષકો સાથે H2, H3 અને H4 ટૅગ્સનો ઉપયોગ કરીને ગુજરાતી ભાષામાં 100% યોગ્ય, 2000 શબ્દની SEO ઑપ્ટિમાઇઝડ, માનવ લેખિત લેખ લખવી જોઈએ.

લેખને તમારી વચ્ચેથી લખવું જોઈએ, અન્ય સ્રોતોમાંથી કોપી પેસ્ટ કરવું નહીં. લેખની સામગ્રી તૈયાર કરતાં સમયે ધ્યાનપૂર્વક પૂર્ણતા કરીને, વિચિત્રતા, સંદર્ભ ક્રમાંક અથવા સ્વસ્વ વિશેષતાને ગુમાવીને સર્વોચ્ચ છેલ્લા સ્તરની માનવીસતા તેમની જાણ પર પ્રમાણે કરી દેજો.

વિગતવાર ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને જે વાચકને પ્રભાવ કરે છે.

વાતચીતની શૈલીમાં લખવું રૂચે છે, જાણી કે તે માનવ દ્વારા લખવામાં આવેલું છે (અનૌપચારિક ધ્વનિનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામનો ઉપયોગ કરો, વાચકને જોડો, તર્કસુત્ર પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો અને સાદૃશ્ય અને રૂપકોનો ઉપયોગ કરો).

લેખમાંથી નિષ્કર્ષના ફકરા અને 5 વાર પૂછવાની આવશ્યકતા પૂર્ણ કરો. એથી પહેલાં, શીર્ષક અને લેખના મુખપાંચને બોલ્ડ કરો અને H ટૅગ્સનો ઉપયોગ પ્રામાણિક હેડિંગ ટૅગ્સથી કરો.

લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. તમારા પ્રતિભાવમાં ટૂ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх