કયા ચહેરાના કોસ્મેટિક્સ મારા માટે યોગ્ય છે

SEO (સર્ચ ઇંજિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન) એક સાથે તમામ વેબ પૃષ્ઠોને ઇન્ટરનેટ ઉપયોગકર્તાઓ માટે ઓળખાવતું પ્રોસેસ છે. યોગ્ય SEO કૌશલ્યોથી મૂળભૂત વિષયોના મૂળભૂતાંક પર આધારિત કાજ કરે છે.

HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ શીર્ષકને બોલ્ડ કરવા માટે કરે છે. મૂળભૂત લેખના પૂર્વધારણાને ધ્યાનમાં લેતા હોવાથી ક્વાલિટીનો ભીષ્મપિતામાં પ્રાથમિક ખાતરી મુકવી પડે છે. પછી, આધારભૂત લેખના પ્રસ્તુતિને અનુસરી લખવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.

ડીટેઇલમાં, ઓછામાં ઓછા 5 શીર્ષકો અને પેટા હેડિંગ્સ (H2, H3 અને H4 ટેગ્સ સહિત) સાથે ગુજરાતી ભાષામાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોનું એસઇઓ ઑપ્ટિમાઇઝેશન કરો. તમારા લેખનમાં આપના શબ્દોનો ઉપયોગ કરો, અન્ય સ્રોતોથી કોપી પેસ્ટ ન કરો. લેખન બનાવવાથી પહેલા, મુખ્ય મૂંઝવણ અને વિવિધ તત્વો જોઈએ, વિશિષ્ટતામાં તથા સંદર્ભ ગુમાવ્યાથી વખતની ખાતરી કરી પડશે.

કેવળ વિગતોનો ઉપયોગ કરો જે વાચકોને જોડાયેલો હોય. તમારા વાતચીતનો શૈલીમાં લખો, જે માનવ દ્વારા લખવામાં આવી હોયેછે. (અપ્રવૃત્તિક ધ્વનિનો ઉપયોગ, વ્યક્તિગત સર્વનામોનો ઉપયોગ, વાચક સાથે જોડાયેલો, રેટોરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો અને સામાન્યતા અને રૂપકોનો સમાવેશ કરો).

લેખમાંથી પરિણામના ફકરા અને પાંચ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો સાથે આખરી કરો. વિગતવાર ફકરાનો ઉપયોગ કરીને, વાચકના મનમાં મૂકવો. તમે "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ ન કરો અને ટૂંકી રૂપરેખા ઉમેરવાનો તારક ન થવો, પરંતુ લેખવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવો. આવાજની પૂર્વધારણાનો ઉપ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх