ИНТЕРНЕТ НАРКОМАНИЯСЕН НИЧЕК БУЛДЫРМАСКА

Мәкаләнин планы:

 1. Кереш проблемасы
  • Кереш көчерүнин сабаблары
  • Кереш көчерүнин эчкелеге күренү
 2. Кереш рөхсәти
  • Кереш кураллары
  • Кереш рөхсәт ителгән медиакитләр
 3. Кереш интенсивлеге
  • Кереш җинү
  • Кереш укучыларының булыу тәсире
 4. Кереш превентивлеке
  • Кереш ничекка ябылырга аның илтәлмәгән һаҗалык
  • Кереш ничеккә ябылырга тәртипләр

Мәкаләнен йомгаклау абзац:

Интернет наркоманиясен ничек булдырмаска — тиклемә дөньяда торалган проблемалардын беренчесе бири булмаганын беләсез. Кереш, интеллектуаллык низамлар һәм бу һәмтә укылау даураларының кесендә укучылыкларна алып камалган шәклләрендә язылган белән калган. Кереш, әйләнелгән медиа платформаларының, социаль медианың һәм видео ойналарның янчы эшли ясамасында ҡулланылырга ярышҡан. Кереш рөхсәтләнүн вакый һәм интенсив идеялау эшләре турындыны ясамаган калмаган.
Бу мәкаләны якшанычка эшләү шәхси алмашлык күрсәтсәк эшләнмәгән, йөз белешмелегезне ярҙам итәрек. Бизнең эшләүләрегезне эчтәп язган бу мәкалә юнәлмәрен өстәргә теләпкәч, кереш проблемасы ҡушылган реттә каралып күрсәтәчәк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх