ҮСЕМЛЕКЛӘР НИЧЕК АЕРЫЛА

Аерылыны укучының җәлеп иткән тулы юл(кисәлек укучы болып, утның җәлеп иткән хужетләрен аерләштере) ни аерылы эшләп үтәсеңгез, онаы гына юл җана ясагыз.

 1. Введение
 • Макала темасына аерылы, югары дәрәҗә ясаучы була алынганы турында билгеләнгән ае белән башлагыз.
 1. SEO: аның мөхәррирлыклары һәм арттырылуы
 • SEO-ның аның хәле яхшылаштырылмаган адәкват япылуы кызык пункты белән тасвирлагыз.
 • Татар телендә SEO-ны ярдәмендә ярата алу өчен абзацлар.
 1. HTML маркалы тел: мәкаләның исемен калын итү
 • HTML маркалы телдә мәкалә исемен калын итү сәбәптәрен аның шундый эшкәрегез ярлыкларыны биреләге аналитика белән каралагыз.
 1. Татар теленде SEO оптимальләштерелгән мәкалә
 • Бу башламада татар телендә SEO оптимальләштерелгән мәкалә язып, кекеш аркылы языгыз.
 • 100% уникаль һәм SEO-гә ярамаган 2000 сүз кулланыгыз.
 • Татар телендә "ким деә" гына 5 баш исем белән (H2, H3 һәм H4 тэгларын да кертәп) мәкалә языгыз.
 1. Мәкаләнен юз сүзләрегез белән языгыз
 • Мәкаләнән чыганаклардан (укучлыгын тоташлап) күчермәгез.
 • Эчтәлек төзегәндә катлаулылык һәм шартлау өчен исәпләгез.
 • Укучлыкне яки контекстны югалтмыйча, югары дәрәҗә тәмин итегез.
 1. Йомгаклау абзац
 • Йомгаклау абзац белән тәмамлагыз һәм мәкалә темасына еш бирелен сорауларны языгыз.
 • Мөһимсез сорауларны күтәрәп өстәмәгез.
 1. Жәнеаңыз җентеклеклә татаулар
 • Сөйләшү стилендә, кебек тонда языгыз.
 • Хәзергелек задымлар алмашулыкларны кулланыгыз.
 • Аналогия һәм метафоралар белән беләндерегез.
 1. Йомгаклау абзац белән тәмамлама
 • Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланмагыз.
 • Мәкалә планын авап карарга кире алмыйгыз, ләкин язганда кулланыгыз.
 • Бу темага аерылыгы үсемлекләр ничекле языгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх