JAKÉ STOLETÍ JE 1200

**Jaké století je 1200?**

V tomto článku si povíme o 13. století, což je období, které trvalo od roku 1201 do roku 1300.

Jednadvacáté století je velmi zajímavou dobou. Je to doba, kdy se Evropa začala měnit z převážně zemědělské společnosti na společnost městskou. Je to také doba, kdy se v Evropě objevily nové technologie, jako je knihtisk, a kdy došlo k velkému rozkvětu kultury a umění.

**Kultura**

V třináctém století došlo ve městech k rozvoji obchodu a řemesel. To vedlo k růstu bohatství a ke vzniku nové společenské třídy — měšťanstva. Měšťané začali hrát důležitou roli ve společnosti a začali se podílet na politickém životě. V třináctém století se také začaly rozvíjet univerzity a vzdělanost se stala dostupnější pro širší vrstvy obyvatelstva.

Důležitým centrem kultury byla v třináctém století Francie. Ve Francii se narodilo mnoho slavných básníků a spisovatelů, jako je například Rutebeuf nebo Jean de Meung. Ve Francii také vzniklo mnoho krásných a honosných gotických katedrál, jako je například katedrála Notre Dame v Paříži.

**Události**

V třináctém století se v Evropě odehrálo mnoho důležitých událostí. V roce 1204 se křižáci zmocnili Konstantinopole a Byzantská říše zanikla.

V roce 1215 se anglický král Jan Bezzemek podepsal Velkou listinu svobod, která omezovala královskou moc a dala větší moc parlamentu.

V roce 1261 založil neapolský král Karel I. z Anjou Sicilské království. V roce 1295 vyhnal anglický král Eduard I. Židy z Anglie.

**Zakladatelé**

Ve třináctém století se v Evropě narodilo mnoho významných zakladatelů. V roce 1221 se v Assisi narodil František z Assisi, zakladatel františkánského řádu.

V roce 1226 se v Cologne narodil Albert Veliký, který byl jedním z největších filozofů a teologů své doby. V roce 1245 se v Aquinu narodil Tomáš Akvinský, který byl dalším významným filozofem a teologem.

**Vynálezy**

V třináctém století došlo v Evropě k řadě vynálezů. V roce 1250 byl vynalezen kompas, který umožnil mořeplavcům lépe se orientovat na moři. V roce 1260 byl vynalezen brýle, které umožnily lidem lépe vidět. V roce 1270 byl vynalezen mechanický hodiny, který umožnil lidem měřit čas.

**Osobnosti**

V třináctém století žilo mnoho významných osobností. Jedním z nejvýznamnějších panovníků této doby byl anglický král Jindřich III., který vládl od roku 1216 do roku 1272. Jindřich III. byl velmi zbožný král, který se podílel na stavbě mnoha církevních budov. Byl také mecenášem umění a vědy.

Další významnou osobností třináctého století byl francouzský král Ludvík IX., který vládl od roku 1226 do roku 1270. Ludvík IX. byl velmi zbožný král, který se podílel na křížových výpravách. Byl také mecenášem umění a vědy. Měl slabost pro četbu a sbíral knihy, díky čemuž si získal přezdívku “Ludvík Knihomil”.

**Závěr**

Třinácté století bylo velmi významnou dobou v evropských dějinách. Bylo to období velkých změn a rozvoje.

Často kladené otázky

  1. Kdy začalo 13. století?
  2. Kdy skončilo 13. století?
  3. Co se stalo v roce 1204?
  4. Co je Velká listina svobod?
  5. Kdo byl Tomáš Akvinský?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх