КАЙСЫ АЛТЫН КЫЙММӘТЛЕ САРЫ ЯКИ КЫЗЫЛ

Сатып алулык менән торуымнан катергән SEO оптимизациясының основалары һәм тәртибәткә сәлектельгән, татар телендә яхшы нәтижә җибәрә алау ясаучыны беләчеләп эшләгәме телім. HTML (HyperText Markup Language) маркалы тел арҙаңызда мәкаләнең исемен калын итәге куегыз.

Берничә, мәкалә планын ясыйбыз. Аннары бу план иреклерне куеп язаука башлагыбыз. 100% уникаль, 2000 сүздән сайланган SEO оптимизацияланған, кеше телендә кәм дигәндә 5 башка һәм тегләр (H2, H3 һәм H4) белән язылган татар телендә мәкалә языгыз. Мәкаләгәләрен җибәрүчеләргә, бүтән дәжәнәләрдән кыйммәтле сүзләрен җибәрмәгез. Эштәгәнде, катлаулык һәм шартлар күзәтегез, ырычлыкны яки контекстты яңалтмыйча, югары дәрәҗәнгә кәмдек дәлелләргә алыгыз.

Укучы көрдәләрен җибәрегез урнаштырыргарак кулланмагыз. Сөйләшү стилендә языгыз, формал булмаган тонны кулланмагыз, шәхси төшten яки шәхси алмашлыкнарны кулланмагыз, укучыны көрдәләрен килтәгез, риторик сорауларны куллангыз һәм аналогия һәм метафораларныкәртегез. Барысында, абзацларны яңарагыз һәм мәкалә темасына эш бергән сорауларга куегыз. Иге, мәкаләнен кәскерәк исемнәрен калын билдергез, H тегләргә исәплегез.

Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланмагыз. Китепкә нусхасында язмаган ки әммә куллангыз. Хәзер, бу темага мәкалә язганымыз "кайсы алтын кыйммәтле сары яки кызыл".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх