PAANO HINDI MATAKOT NA MAGBIGAY NG DUGO MULA SA ISANG UGAT

Ang Kahalagahan ng Pagbibigay ng Dugo

Ang pagbibigay ng dugo ay isang aktibidad na malaki ang ambag sa pagliligtas ng ibang buhay. Ito ay isang simpleng paraan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan ng dugo dahil sa aksidente, operasyon, o iba pang medikal na kondisyon. Ngunit, maraming tao ang takot na magbigay ng dugo dahil sa iba’t ibang kadahilanan. Kaya naman sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano hindi matakot na magbigay ng dugo mula sa isang ugat.

Unang Hakbang: Alamin ang Lahat tungkol sa Pagbibigay ng Dugo

Ang unang hakbang upang hindi matakot sa pagbibigay ng dugo ay ang maunawaan ang proseso at mga benepisyo nito. Alamin ang mga pangunahing impormasyon tulad ng mga pamantayan at kwalipikasyon para maging isang blood donor, kung paano tinutukoy ang iyong blood type, at ano ang mga kahihinatnan ng dugo na iyong ibibigay. Sa pagkakaalam ng lahat ng ito, mas mapapanatag ang iyong kalooban at maiiwasan ang mga pag-aalinlangan.

Mga Kwalipikasyon para Maging Blood Donor

Bago ka makapagbigay ng dugo, kailangan mo munang malaman kung ikaw ay kwalipikado. Ang ilang mga pangunahing pamantayan ay kinabibilangan ng:

 • Pagsasagawa ng isang sapat na edad, kadalasang 18 taon pataas
 • Mabigat ang timbang, hindi kulang sa 50 kilogramo
 • May sapat na kalusugan at walang mga kondisyon tulad ng HIV o hepatitis
 • Hindi nagda-drugs o hindi napapahamak ng alak

Siguraduhin na ikaw ay tumutugma sa mga kwalipikasyon upang hindi masayang ang iyong pagka-abala at para rin sa kaligtasan ng tatanggap ng dugo.

Pangatlong Hakbang: Maging Kalmado Bago at Habang Magbigay ng Dugo

Ang pagsasanay ng relaxation techniques tulad ng deep breathing at mindfulness meditation ay maaaring makatulong sa iyo na maging kalmado bago at habang ikaw ay nagbibigay ng dugo. Ang pagiging kalmado ay makakatulong sa iyong pagtama sa mga needle at maiiwasan ang mga negatibong damdamin tulad ng takot o kaba. Isama rin ang iyong sarili sa kapaligiran na magbibigay sa iyo ng kapanatagan tulad ng pagkakaroon ng isang kaibigan na kasama mo habang nagbibigay ng dugo.

Paano Maging Kalmado:

Gawin ang mga sumusunod upang maging kalmado bago at habang nagbibigay ng dugo:

 • Gumawa ng mga malalim na paghinga: Mag-focus sa iyong paghinga at iwasan ang pag-iisip sa mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng takot.
 • Isagawa ang mindfulness meditation: Magsanay ng pagiging present sa kasalukuyan at pagtanggap ng iyong karanasan ng pagbibigay ng dugo nang hindi nasusupil ng takot.
 • Magpakatotoo: Tanggapin ang iyong takot at kilalanin na normal lamang ito. Ipangako sa iyong sarili na hindi ito makakaapekto sa iyong desisyon na magbigay ng dugo.

Ikaapat na Hakbang: Alamin ang mga Benepisyo ng Pagbibigay ng Dugo

Isa pang paraan upang hindi matakot sa pagbibigay ng dugo ay ang pag-unawa sa mga benepisyo nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng dugo, ikaw ay nakakatulong sa pagliligtas ng ibang buhay. Ang iyong dugo ay maaaring magamit sa mga pasyente na nangangailangan ng transfusion, o maaaring gamitin rin sa mga medikal na pananaliksik upang matuklasan ang mga malubhang karamdaman. Ang pakiramdam na alam mong ikaw ay nakakatulong at nakapagbibigay ng pag-asa sa iba ay isang malaking tagumpay sa pagharap sa takot na maaaring umaligid sa pagbibigay ng dugo.

Ikapitong Hakbang: Alamin ang Iyong Blood Type

Alamin ang iyong blood type para mas magkaroon ka ng kampiyon sa iyong sariling katawan. Kapag alam mo ang iyong blood type, mas magiging komportable ka rin sa pagbibigay ng dugo dahil alam mong importante ang iyong donasyon. Magtanong sa iyong doktor o kumuha ng isang blood test sa pinakamalapit na healthcare center upang malaman ang iyong blood type.

Mga Blood Type at Ang Kanilang Nangangahulugan:

 • AB — Pwede magbigay ng dugo sa lahat ng blood type
 • A — Pwede magbigay ng dugo sa mga blood type na A at AB
 • B — Pwede magbigay ng dugo sa mga blood type na B at AB
 • O — Pwede magbigay ng dugo sa lahat ng blood type

Pangwakas na Talata

Ngayong alam mo na ang mga hakbang upang hindi matakot na magbigay ng dugo, maaari ka nang magsimula sa iyong paglalakbay bilang isang blood donor. Isipin ang mga benepisyo at ang pag-asa na iyong maitataguyod sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Mahalaga ang iyong papel sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Huwag mag-atubiling magsimula ngayon at ibahagi ang iyong dugo, ibahagi ang buhay.

Madalas Itanong:

 1. Paano ko malalaman kung kwalipikado ako bilang isang blood donor?
 2. Ano ang mga benefits ng pagbibigay ng dugo?
 3. Puwede ba akong mawalan ng maraming dugo kapag nagbigay ako?
 4. Gaano kadalas ako dapat magbigay ng dugo?
 5. Puwede ba akong magbigay ng dugo kahit may kinakainom akong gamot?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх