ЯҢА ЕЛ ӨЧЕН ПАРГА БҮЛӘК

Сәлам! Бу мәкаләда SEO-белән, яхшы беләченчеге эчтәлек ясаучы булырга телем итәм:

HTML маркалы тел ярдәмендә "мәкаләнең исемен калын ит" дип күрсәтелгән. Анны билгеләп, эшләде генә HTML-тергә "h2" тэгын кулланырга йөкләгәм.

Мәкалә планын уйлап башлагыз. Аны җентекле абзацлар белән күрсәтәргәм.

Сезнең көн башына әлегә бүтән текстеләрне баш исем белән бердергәм. Татар телендә язылган мәкаләне һәр башламага "h2", "h3", "h4" тэглары кертегәм.

Мәкаләгә үз сүзләрегез белән язаңыз, чәгелекны сыякты кулланмагыз. Эчтәлекләргә катлау һәм шөһрәтләү өчен исәпләгәм, үзәнчәлекне югалтмыйча код тиялагын алмыйгыз.

Абзацлары ясау стилин бергәм. Укучыны җәлеп иткән тулы абзацларга күлләнәгез. Языма стильенде формал тон кулланмагыз, шәхси беләштәләнешләрне күлләнмәгез. Укучыны җәлеп итү һәм риторик сорауларны күлләнәгез. Аналогия һәм метафоралардан исәпләгәм.

Мәкаләгә йомгаклау абзацы белән тамамлагыз. Исемне һәм барлык мәкалә исемләрен калын куймагыз. "H" тэглары өчен чыганакларны кулланамыз.

Мәкаләдә "Кереш" сүзен кулланмаңыз. Артыклау авапыңызда кыска мәкалә темасын бәлдергәм, ләкин языпкәндә кулланамыз. Хәзер, бу темага "яңа ел өчен парга бүләк" форматындагы мәкалә языгыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх