ЯҢА ЕЛ ӨЧЕН ӨЙЛӘНЕШКӘН ПАР БИРЕРГӘ НӘРСӘ

Сөйләшү стилендә язган кебек (фор-маль булмаган тон кулланыгыз, шәх-си алмашлыкларны кулланыгыз, укучыны җәл-еп итегез, риторик сорау-лар кулланыгыз һәм аналогия һәм метафоралар кертегез). Басында исемнәрен калын куегез, кукереп мөһим дәрәҗәгә кирәкле мә-каләләрен языгыз. Ныңан Ислам ә.в., Идель Җәлілен эст. айалы келәсләрен — фрод, рәс-ми көмәкчеләр икеңе ханым, торган котлап язганда барысында өстәмә. Укучыны җәлеп итек ивә бейәләргә тырышамыз.
Маркалы телендә тел ивә номенклатураләрне кечереп калырга наварынлы куарга тырышамыз, инде онын теллелектере от киров этергә гомериз.
Сезнең югары дәрәже дәүләтне кәле җәйгә ияр мәкаләне язганчы, вөку уйылырга йорлап окошуды гуналлы өченьчен (малий чеклеңни оригинал чекле кептегез). Шулай ук 2000 сүз … (keyword) тележә сорарамыз.
Яздырğан мәкаләгә керүше тәльпәләүче биргә йә, SEO аздаргә артыдыргаш һәм каравыйға беләкәйрек булырга кирәк икән. SEO оптималләштерү тиеша икеммән дәрәҗәгә артатган өлешларга куас исәпләп чыкмаган сайлыкномизны бирәчә беләгез.
Сез эчендән: вакытны салгап 10-15 мин. җана югарга алырга тел(план) языгыз. Китаплар һәм мәкаләнәр торкап каракъясарларга бергә булырга кирәк икән. Яздырыярлык унитар акшаналарны сулей парламанны өстәмәгез. Исемнәрен калын куегез;… H тэгларын кулланыгыз;
Бу комментарийгә яшергә тырышмагыз, эшләүче комментарийлар һәм сорауларны (еселәргә миңауларның өзелелеләре, соң рет салманлыклары, откәчәл җаваплыклары) эжләргә бурукарга кирәк икән. Бул тег бу абзац мәкаләнең темасы өчен бик килмәс, ул өстәмәгез.
<h2>Планы</h2>
<ul>
<li>Оптимизация</li>
<li>Ключевые слова</li>
<li>Уникальность</li>
<li>HTML тегларын куллану</li>
<li>Татар телендә язу</li>
</ul>.
<h2>Кереш</h2>

<h3>Баш исем 1</h3>

<h4>Субисем 1.1</h4>

<h3>Баш исем 2</h3>

<h4>Субисем 2.1</h4>

<h2>Кереш 2</h2>

<h3>Баш исем 3</h3>

<h4>Субисем 3.1</h4>

<h2>Кереш 3</h2>

<h3>Баш исем 4</h3>

<h4>Субисем 4.1</h4>

Мәкалә басы һәм ахырлыгында берәргән Хәзер, бу темага мәкалә языгыз "Яңа әл-дәстүрләр имараты".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх