வெப்பத்தின் சிறந்த கடத்திகள்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தலாம். கட்டுரையை எழுதுவதற்குப் பின், அந்த அவுட்லைனை பின்பற்றி எழுதலாம். 100% தனித்துவமான, 2000 சொற்கள் SEO உகந்ததாக, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளுடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதலாம். உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதலாம், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதும் போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவைகளைக் கணக்கிடுவதும், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்வதும் அவசியம். வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் (முறைசாரா தொனியைப் பயன்படுத்தலாம், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தலாம், வாசகரை ஈடுபடுத்தலாம், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கலாம்). கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளும் ஒரு முடிவுப் பத்தியும் முடிக்கலாம். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கலாம், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தலாம். கட்டுரையில் "அறிமுகம்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். உங்கள் பதிலில் ஒரு சிறு கட்டுரை அவுட்லைனைச் சேர்க்க வேண்டாம், ஆனால் எழுதும் போது அத

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх