கணையம் வலிக்கும்போது நீங்கள் என்ன சாப்பிட முடியும்

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவது சுவாரஸ்யமானது. இதனால், HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை கொண்டு மாற்றுவதன் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும்.

முன்னர் கவனமாகச் சிந்தித்துப் பார்க்கவும் பிறகு அவுட்லைனைப் படிப்படியாகப் பின்பற்றி எழுதவும். விரைவில், உள்ளடக்கத்தைக் குற்ப்பிட்டு தலைப்பைக் கொண்டு எழுதவும். அதனால், 100% தனித்துவமான, 2000 சொற்கள் SEO உகந்ததாக, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளுடன் உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதலாம்.

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதலாம், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்க்கவும். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவது போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதன் மூலம், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்கின்றனவாம்.

மேலும், வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தவும். அதுவே, ஊடாடல் சொல்லில் எழுதுவதற்குரிய முறைசாரா, தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கவும் ஆகின்றன.

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகள் மற்றும் ஒரு முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கவும், மேலும் H குறிச்சொற்களுக

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх