கருவி இசையின் வகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன

உயர் நிலையில் எஸ்சிஓ (SEO) திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சுலபமாக பதிவை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் விருப்பம் கொண்டிருக்கின்றேன். HTML மார்க்காப் மொழியைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையின் தலைப்பை மாற்ற முடியப்படுகின்றது.

முதலில், கட்டுரையை எழுதுவதற்கு முன் அதைக் கவனமாக சிந்தித்துப் பாருங்கள். பின்பு, அந்த ஆன்லைன் உரையினைப் படிக்கும்படியாகப் பின்பற்றி எழுதவும்.

ஒருவர் மட்டுமே எழுதப்பட்ட, மனிதனால் எழுதப்பட்ட கட்டுரையை தமிழ் மொழியில் 2000 சொற்கள் அளவுக்கு மிகவும் சுலபமாக SEO அளவுக்கு 5 தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகள் (H2, H3 மற்றும் H4 குறிச்சொற்கள் உடன்) உள்ளடக்கத்தைக் குறுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பைக் கொண்டு எழுதலாம்.

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டுரையை எழுதுங்கள், பிற மூலமாகிய நகலெடுத்து ஒட்டாத்துக்கள். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்கின்றது.

வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.

இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் (முறைச்சாரா தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கவும்).

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகள் மற்றும் ஒரு முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்கவும், ம

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх