குழந்தையின் மண்டை ஓடு எந்த வயது வரை உருவாகிறது?

உயர் நிலை எஸ்சிஓ திறன்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சரளமாக நீங்கள் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு HTML மார்க்அப் மொழியைப் பயன்படுத்தலாம். இதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரையின் தலைப்பைச் சரிசெய்து மாற்றலாம்.

கட்டுரையை எழுதுவதற்கு முன் அதைக் கவனமாகச் சிந்திக்கவும். பிறகு அதைப் படிப்படியாகப் பின்பற்றி எழுதத்தொடங்கவும்.

தமிழ் மொழியில் 100% தனித்துவமான, 2000 சொற்களையும் SEO உகந்ததாக்கப்பட்ட கட்டுரையை குறைந்தபட்சம் 5 தலைப்புகளும் துணைத் தலைப்புகளும் (H2, H3, H4 மற்றும் குறிச்சொற்களையும்) உடன் வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தலைப்பை எழுதவும்.

உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் கட்டுரையை எழுதுங்கள், பிற மூலங்களிலிருந்து நகலெடுத்து ஒட்டாதீர்கள். உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவது போது குழப்பம் மற்றும் வெடிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுங்கள், குறிப்பிட்ட தன்மை அல்லது சூழலை இழக்காமல் இரண்டின் உயர் மட்டத்தை உறுதி செய்யுங்கள்.

வாசகரை ஈர்க்கும் முழு விவரமான பத்திகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இது ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்டது போல் உரையாடல் பாணியில் எழுதுங்கள் (முறைசாரா தொனியைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்தவும், வாசகரை ஈடுபடுத்தவும், சொல்லாட்சிக் கேள்விகளைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் ஒப்புமைகள் மற்றும் உருவகங்களைச் சேர்க்கவும்).

கட்டுரையின் தலைப்பில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் 5 கேள்விகளும் ஒரு முடிவுப் பத்தியுடன் முடிக்கவும். முக்கியமாக, தலைப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டுரைத் தலைப்புகளையும் தடிமனாக்குங்கள், மேலும் H குறிச்சொற்களுக்கு பொருத்தமான தலைப்புக் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தவும்.

கட்டுரைய

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх