എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മോയ്ഡ് കോളൻ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്

എസ്‌ഇ‌ഒ കഴിവുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന തലത്തിലുള്ളതും മലയാളം പ്രാവീണ്യവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. HTML മാര്‍ക്കപ്പ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം ഭാഷയിലെ ലേഖനങ്ങള്‍ തലക്കെട്ടാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ലേഖനം എഴുതുന്നുവെങ്കില്‍, ആവശ്യമായത് സൃഷ്ടിയും ആരേഖയും ധാരാളം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. തുടക്കത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച ആരേഖ, 100% അദ്വിതീയമും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന്‍ എഴുതിയതുമായ ലേഖനമാണ്. അതിനാല്‍, ലേഖനത്തിലെ അടയാളങ്ങള്‍ (പകുതിയുള്ള H2, H3, H4 ടാഗുകളും) ഉപയോഗിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ വാക്കുകളില്‍ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തി വരുത്തുകയില്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ ആശയക്കുഴപ്പവും പോട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദര്‍ഭമോ നഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. വായനക്കാരനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന വിശദമായ ഖണ്ഡികള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്‍ എഴുതിയത് പോലെ സംഭാഷണശൈലിയില്‍ എഴുതുക. (അനൌപചാരിക ടോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തതും, വ്യക്തിഗത സര്‍വ്വനാമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമോ, വായനക്കാരനെ ഇടപഴകാത്തതുമോ, വാചാടോ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх