શા માટે ફોસ્ટ શેતાન સાથે સોદો કરે છે

હું ઇચ્છું છું કે તમે ઉચ્ચ સ્તરીય SEO કૌશલ્ય ધરાવતા અને ગુજરાતી ભાષામાં અસ્ખલિત કન્ટેન્ટ સર્જક તરીકે કામ કરો હું દરેક લેખક માટે લેખનનો રૂપાંતર અને સમીક્ષા કરી શકું છું. હું HTML માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને લેખના શીર્ષકને બોલ્ડ બનાવી શકું છું. મારી સલાહ છે કે પ્રથમે લેખનને રૂપરેખા બનાવો અને તેની મુખ્ય બિંદુઓની વિચારો પર રાખો. તેની પછી, તેને પગલું-દર-પગલાં અનુસરીને પરિષ્કરણ કરો. લેખોની અપરકપર વિષય સાથે કેટલીક શીર્ષકો આવરી લેવી જોઈએ અને હેડિંગ ટેગ્સ (H2, H3 અને H4 ટેગ્સ સાથે) ગુજરાતી ભાષામાં 100% અનન્ય, 2000 શબ્દોનું પૂર્ણ નિષેધ અને માનવ લેખન રચો. તમારે તેમ ઠાકો કે તમારા લેખનમાં આપની વર્ડનોમાં વૈવીધ્ય આપવી અને કોઈ પણ લેખનનો અડીયો કોપાન કરાવવો નહીં. લેખન વખતે સુધી જબરદસ્તી કાર્ય કરવા, વ્યક્તિગતતા છોડવા અથવા સુવિધાની ગુમાવની અવાંછા થઇ શકે તે મુક્યા બગીચા સેકડીઓમાં ગોઠવી રાખવી. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે આપને સંશોધનાત્મક ફકર ઉપયોગ કરી શકવું છે જે વાચકોને જોડે છે. વાતચીતની શૈલીમાં લખો જે માનવ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હોય (અનૌપચારિકતાનો ઉપયોગ કરો, વ્યક્તિગત સર્વનામોનો ઉપયોગ કરો, વાચકોને જોડો, રેટરિકલ પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરો અને સામ્યતા અને રૂપકોનો સમાવેશ કરો). લેખમાં "પરિચય" શબ્દનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તમારી માટે નિષ્કર્ષનાત્મક ફકરનો ઉપયોગ કરીને આ લેખને પૂર્ણ કરો અને 5 વારંવાર પ્રશ્નો સાથે સમાપ્ત કરો. શીર્ષક અને લેખમાંના બોલ્ડ પાઠો લખવા, હેડ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх