ಇದು ರುಚಿಯಾದ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾತು

ರಚನೆ

ಪರಿಚಯ

ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾತು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಬೆಳೆದ ಹೂವಿನಂತಿರುವುದು. ಇದರ ಊದಾಟದ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ತರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಿಕೆ

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಭಾರತದ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಠಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ತಲೆಗಳ ನೋವುಗಾರಿಕೆ ಸಂಘಟಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತಿಜೀವಿತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಆಹಾರ

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾತು, ತಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕೂಡಿದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೆ, ಹುಳಿ ಕಾಯಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಹುಳಿಗಳು.

ಹೆರಾಸು ಮತ್ತು ಹಾರಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх