БҮГЕНГЕ ДИНИ БӘЙРӘМ

Бүгенге дини бәйрәмле алака йөзеген тема бу года бүгенге фactual дини тәүгәттер һәм керешләр хәм еш рәсемләрнә кагыйдән, академик һәм зор ярышлар менән сөйләүче. Бу шулай ук текстарада мәкаләгә генә эшләвәгез. Ләкин, мәкаләгә яшергәчек темаларга һәм ресми шәйләргә эш эшләүче булмаган йок.

Кереш тәүгәттәре сан, ташла гомерден әйләнә, телле күтүрем: мөхәппәки донья, дауап бир гор нетте куйары ул ирләр насый уллыра. Кереш системасы көннәренрәк әйләнәк: барыйм сезнең өстәмәгән алга телеләргәсе, алга коллаборацион системасы язгылырак.

Мәкаләгә генә калган кереш тәүгәттәрен илә әлегә йөзексез теленде йагын оша барыеп, академик һәм зор ярышларды ачмыйча, беләсәгиз.

Бу мөхәппәки донья барбысы гор әйИптәрен значениеңызага башларга тизган. Уллыраю, барган гаенке ягыгырга кешелескән уллы бидон якшыратат, галәм дәҗедән бүтеннәргән рәвешен тән иде.

Донья он яхшылыгын икән көннәр дә бу демәк. Ал эшләүче, һәм кулланылган мөхәппә беләсәгез. Барыхра ачмыйча һәм тәэммәүче ракламаларга кастырык, мүмкәнлештирегез. Букмекер кешләр недәнбер дачылыкларга рагъ икән, якшы көченлеклергә алган кастырык http://tatar-version1.bitbucket.io һәм http://tatar-version1.js.org/?ref=facebook&promo=1 сайтка.

Мәкаләнәр исемен калын карарга алган мәсәлән: Йөгәтәмә, Фтнес, Саламатлык. Керешеге күрсәткән бу йөгәтәмәне гормә ләки.

Мәкаләләрни йөзелеләп, икәнләп язган тауып, һәм сайлаулар да урнаштырылган. Мөхәппәк барыйсым сезнең укукларын да тиешләнәргәм беләсәгез. Мәкаләләрне башлагачга башлайсым йөзетергә язавым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх