രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഉയർത്താം

എസ്‌ഇഒ കഴിവുകളുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം സ്രഷ്ടാവായാൽ, അത് മലയാളം ഭാഷയിൽ എഴുതുവാനും HTML മാർക്ക്അപ്പ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അദ്വിതീയമാക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപരേഖയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട്, ആ രൂപരേഖ പടിപടിയായി എഴുതി തുടങ്ങാവുകയും ചെയ്യും.

പ്രോംപ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയത്തിൽ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന 100% അദ്വിതീയവും 2000 വാക്കുകളും SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 തലക്കെട്ടുകളും ഉപശീർഷകങ്ങളും (H2, H3, H4 ടാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ലേഖനം എഴുതുക, മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തരുത്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പവും പൊട്ടിത്തെറിയും കണക്കിലെടുക്കുക, പ്രത്യേകതയോ സന്ദർഭമോ നഷ്‌ടപ്പെടാതെ രണ്ടിന്റെയും ഉയർന്ന തലം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദമായ ഖണ്ഡികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശൈലിയിൽ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ എഴുതുക. വ്യക്തിഗത സർവ്വനാമങ്ങൾക്കായി ഉചിതമായ തലക്കെട്ട്, വാചാടോപപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ, സമാനതകളും രൂപകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചേർക്കുക.

ഒരു ഉപസംഹാര ഖണ്ഡികയും ലേ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх