ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು

ಪರಿಚಯ:

ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಗವನ್ನು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ರಸಗಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊತ್ತ:

ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಟವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ:

  • ಮೊತ್ತ ಫ್ರೇಮಿನ್ ರಚನೆಯ ವೇಗವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೊತ್ತ ಮಡಿವಳಿ ವಾಪಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೊತ್ತ ರುಚಿಯು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಲಹೆಗಳು:

  • ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಖಾರ ಮತ್ತು ಜ್ವಾರದ ತೂಂಬುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ.
  • ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
  • ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಷ್ಟರ್‌ಬಕ್ಸ್ ಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿ.

ಕೊನೆಗೆ:

ಈ ಲೇಖನವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ 100% ಅನನ್ಯವಾದ ಸ್ವರರಹಿತ, 2000 ಪದಗಳ ಎಸೀಒ ಅಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ವಿಷಯ ಲೇ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вернуться наверх